S jedním totiž předkladatel přišel opakovaně, když jeho původní podání nemělo všechny předepsané náležitosti. „Dvě podání byla totožná,“ potvrdila v pondělí Černá.

Návrhy na neplatnost voleb, neplatnost hlasování nebo neplatnost volby kandidáta bylo možno podávat v desetidenní lhůtě, končící v pátek v 16.00. To je sice po skončení pracovní doby podatelny, jež má v pátek běžně otevřeno pouze do 14.30, avšak zajištěno bylo přijímání podnětů až do poslední minuty předepsané lhůty.

Místopředsedkyně soudu Ivana Švehlová stanovila, že do 15. hodiny je možné přinést žalobu přímo do podatelny, během poslední hodiny je pak přijmou v přízemí budovy E soudního areálu – a to hned u dvou pracovnic: buď u Evy Nešporové, anebo Anny Adamové. S upozorněním, že návrh lze podat jak písemně, tak ústně do protokolu. Takovou snahu však nikdo v pátek neprojevil. V poslední hodině se už nikdo nedostavil; stejně jako během celého pátečního dne.

Známé bude až rozhodnutí

Na rozhodnutí o dvojici přeložených návrhů má soud dvacet dnů. Zpravidla ale bývá rychlejší, jestliže na verdikt je nutné čekat se svoláním ustavujícího jednání zastupitelstva v novém, povolebním složení (kde pak má dojít mimo jiné na volbu nové hejtmanky a členů řady kraje; do té doby zůstává u moci dosud vládnoucí tým). O termínech projednávání, jež je neveřejné, soud informovat nemíní; představí až jejich výsledek.

„Ze zákona se rozhodnutí doručuje účastníkům řízení a zároveň je zveřejněno na úřední desce soudu,“ odkázala Černá na sdělení, na jejichž elektronickou podobu se lze proklikat v rámci portálu Justice.cz. V té chvíli věc pro soud končí. „Rozhodnutí je tím pravomocné – bez možnosti se odvolat nebo využít jiného opravného prostředku,“ upozornila Černá.

Výhrady ke sčítání i k termínu

Již v pátek Černá Deníku sdělila, že obě stížnosti na volby do krajského zastupitelstva ve středních Čechách podaly fyzické osoby; žádná tedy nepochází od kterékoli ze zúčastněných stran, hnutí i koalic usilujících o přízeň voličů. Přijaty byly již v pondělí 12. a ve středu 14. října. Jeden z podnětů podal neúspěšný kandidát, který se do krajského zastupitelstva nedostal.

K tomu mluvčí soudu bez dalších podrobností uvedla, že se ohrazuje proti sčítání preferenčních hlasů daných kroužkováním čísel kandidátů. Neupřesnila však, zda se jedná o výhradu v obecné rovině, nebo dotyčný reklamuje nezapočtení preferenčního hlasu – třeba i svého vlastního – v konkrétní lokalitě.

Naopak ryze obecná je prokazatelně druhá ze stížností, jejíž předkladatel se ohrazuje proti konání voleb v době pandemie koronaviru. Má za to, že to přispělo k omezení účasti voličů starších ročníků – a tím pádem i k nežádoucímu ovlivnění výsledků voleb. Pravdou je, že třeba ČSSD a KSČM, jež bývají často spojovány právě s podporou dříve narozených lidí, se tentokrát do středočeského zastupitelstva nedostaly.