Jenže – zájemci si kliku od dveří jeho kanceláře zrovna nepodávají. Se záchytkami je to tak trochu podobné jako třeba s budováním dálnic. Zpravidla se uplatňuje přístup typu: je potřeba, chtěli bychom, zařiďte to, co už mělo být dávno – ale ne u nás.

Nyní platí, že pokud to někdo na Kolínsku i v okolním regionu – tedy také na Kutnohorsku, Poděbradsku či Nymbursku – přežene s popíjením natolik, že je potřebné, aby se z opice prospal pod dozorem, měl by být převezen do některé z fungujících záchytek. Ta nejbližší je v 60 kilometrů vzdálené Mladé Boleslavi, což představuje hodinovou jízdu autem.

Další jsou dostupné ještě hůř: cesta s opilcem do Kladna by obnášela 110 kilometrů (což i s využitím dálnic představuje jízdu skoro půl druhé hodiny plus pak ještě návrat) – a do Příbrami je to ještě dál: po dálnicích 130 kilometrů; jedna cesta zabere půl druhé hodiny. Už tyhle údaje dávají tušit: může se stávat, že někteří lidé, kteří by dříve jednoznačně putovali na záchytku, skončí kvůli svému stavu v nemocnicích. Jako pacienti na běžných odděleních.

Na tehdy ještě čtyřech středočeských záchytkách pobývalo loni celkem 721 lidí, přičemž Kolín se na tomto počtu podílel 149 osobami. Po zrušení tamější záchytky (kdy se představitelé kraje nabídkou peněz neúspěšně snažili zvrátit rozhodnutí kolínských zastupitelů ještě loni před koncem roku) a poté, co nenaplily plány na přesun záchytné stanice do Kutné Hory, s čímž zase nesouhlasila tamní radnice i veřejnost, byla posílena záchytná stanice v Mladé Boleslavi.

Tam se ostatně – na rozdíl od klesajícího trendu v Kolíně – počty intoxikovaných osob zvyšují (což souvisí i s problémy s chováním pracovníků z ciziny, z nichž si řada navykla utápět svůj volný čas v alkoholu). Loni se na třech lůžkách mladoboleslavské záchytky vystřídalo 420 nedobrovolných klientů – v což meziročním srovnání představuje nárůst o 27 lidí proti roku 2016 (a dokonce o 131 více, než před čtyřmi roky). Jen 81 z nich představovali občané s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi; cizinců zde loni zaznamenali 164.

V Mladé Boleslavi a v Kladně působí záchytné stanice v rámci oblastních nemocnic kraje, třetí aktuálně fungující středočeská záchytka je součástí Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbrami. Dohromady kraj na jejich provoz v letošním zatím vyčlenil 6,3 milionu korun.

Radní Bezděk zdůraznil, že by nebyl problém najít další peníze pro kohokoli, kdo by chtěl otevřít záchytku ve východní části kraje – ať už by se jednalo o radnici, nebo o jiného provozovatele. „Středočeský kraj je ho připraven okamžitě finančně podpořit,“ slíbil ve středu. S dodatkem, že kraj nechce, aby na agresivitu podnapilých dopláceli lékaři a zdravotní sestry v nemocnicích – a vítá v té souvislosti jakoukoli iniciativu.