Může jít o takzvané strategické projekty, o přípravu žádosti o dotaci na jejich uskutečnění, která bude podána do některého z národních či evropských dotačních programů, případně o vypracování takzvané extenzivní projektové fiše (čili vlastně „studie proveditelnosti“).

Sedm milionů k rozdělení

Středočeský kraj vyčlenil peněžní prostředky ve výši sedmi milionů korun, připomněl v pondělí Jan Nováček z kanceláře hejtmanky. „Žadatel může žádat o podporu minimálně 150 tisíc, ale až do maximální výše 500 tisíc,“ doplnil. Na místě je však ještě další upřesnění: podnikatelské subjekty mohou získat dotaci do maximální výše 85 procent způsobilých výdajů – a veřejnoprávní do 95 procent. Přijímat žádosti o tyto dotace bude krajský úřad od 25. září – a to jak v podatelně, tak prostřednictvím datové schránky. Přesná pravidla najdou zájemci na elektronické úřední desce kraje; přímou cestu zprostředkuje například odkaz 1url.cz/@akcelerator.

Výzkum umět i prodat

Další novinkou Programu Smart Akcelerátor II je pak to, co středočeské dotační programy dosud neznaly: Kreativní vouchery pro výzkumné organizace. Ty mají posloužit propagaci výzkumných aktivit a k tomu, aby se výzkumníkům podařilo výsledky jejich práce prodat – a to doslova: jde o usnadnění cesty k využití výsledků výzkumu v komerčním prostředí.

Na tyto účely jsou pro vědecké a výzkumné instituce připraveny čtyři miliony korun, uvedla v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Máme zde skvělá výzkumná pracoviště a firmy, které chtějí jejich potenciálu využívat. Jsem ráda, že se tyto skupiny daří propojovat a přináší to hmatatelné výsledky,“ poznamenala.

Kreativní vouchechy mají výzkumným organizacím posloužit stejně, jak už je znají středočeské firmy: pro zaplacení spolupráce s odborníky v oblasti propagace, ale třeba i ke zlepšení designu. Podle jednotlivých účelů se také liší poskytované částky: rozpětí je od 50 do 200 tisíc korun, ale v případě průmyslového designu až 300 tisíc. I v tomto případě nabídne detaily úřední deska kraje – třeba pomocí odkazu 1url.cz/@kreativni. Žádá se rovněž od 25. září na krajském úřadu.