Středočeští cestáři nejsou organizací ve stylu technických služeb, která by provozovala vlastní sypače, traktory i další techniku či třeba zaměstnávala asfaltéry. Má své cestmistry dohlížející na svěřené úseky komunikací nebo například dendroložku – především ale jde o kancelářská pracoviště zabývající se projekty, veřejnými zakázkami, rozpočtem či dotacemi.

Naprostou většinu prací, které je třeba udělat „v terénu“, organizace zajišťuje prostřednictvím firem, jimž zadává zakázky. Jde nejen o velké akce jako jsou stavby obchvatů či rekonstrukce mostů, ale i o menší opravy, stejně jako třeba o odklízení sněhu či například sekání trávy v příkopech. Ze všech krajem zřizovaných organizací hospodaří KSÚS s jednoznačně nejvyššími částkami.

Na tohle všechno, co se odehrávalo v nedávných měsících a letech, si mají důkladně posvítit auditoři. Červnová prohlášení vedení kraje, že se tak stane, ve čtvrtek 13. října potvrdilo rozhodnutí středočeských radních: schválili vypsání zakázky na vypracování hloubkového auditu. Informoval o tom Josef Holek z krajského úřadu.

„Cílem je důkladné prověření hospodaření firmy poté, co byl odvolán ředitel Jan Lichtneger, spojovaný s kauzu Dozimetr,“ vysvětlil, přičemž odkázal právě na červnovou událost. Tehdy hejtmanka Petra Pecková (STAN) a radní pro silniční dopravu Karel Bendl (ODS) informovali, že Lichtneger byl odvolán pro ztrátu důvěry. Ukázalo se, že byl přinejmenším v obchodních kontaktech s lidmi spojovanými s případem, který důkladně zacloumal především lokální politikou v Praze. Pecková s Bendlem tehdy navíc zmínili, že v souvislosti s kauzou Dozimetr jsou v hledáčku policie ještě dva další lidé z KSÚS.

Majetek, zakázky, účetnictví

Hloubkový audit má prozkoumat, zda se nějaké nekalosti nepromítly do činnosti středočeské správy silnic. Podle Holkových slov se auditoři mají zaměřit na několik oblastí: zadávání veřejných zakázek, nakládání s majetkem a jeho správu, účetnictví – a také na možné korupční a klientelistické jednání. „Nutné je identifikovat potenciály ke zvýšení efektivity hospodaření a snížení režií, prověřit interní procesy a procesy řízení a kontroly a navrhnout jejich úpravy a vypracovat strukturovaný návrh opatření pro co nejefektivnější činnost organizace do budoucna,“ tlumočil Holek závěry z jednání radních.

Připomněl, že jeho výsledky by měly být známy v průběhu příštího roku. Dostane je rada kraje, která je zhodnotí. Z časového vymezení zadání auditu je zřejmé, že se hloubková kontrola má soustředit i na éru Lichtnegerova předchůdce Zdeňka Dvořáka. Původně Lichtneger nastupoval s tím, že „má dát do pořádku“ KSÚS po jeho působení.

Náprava nedostatků se už řeší

Lichtneger nastoupil do čela KSÚS loni v březnu. Do středních Čech přišel z Karlovarského kraje, kde zastával stejný post. Letos v červnu ho radní odvolali, když objevily informace, které ho spojovaly s kauzou Dozimetr. „Krátce po odvolání svůj audit provedla speciálně vytvořená skupina kraje a její závěr byl radními schválen na konci srpna. Kontrola odhalila několik pochybení, na jejichž nápravě se pracuje,“ konstatoval Holek.

Podle dostupných informací zástupci krajského úřadu poukazovali zejména na nedostatečné využívání peněz z dotací a na potřebu přehodnotit některé dlouhodobé smlouvy.