Středočeský kraj se touto formou připojuje k žádosti ostatních hejtmanů o to, aby kabinet vyhlásil nouzový stav na dobu 14 dnů. Ke shodě na tomto postupu dospěli zástupci krajů a vlády v neděli před polednem po jednáních trvajících už od pátku. Jde o reakci na čtvrteční rozhodnutí Poslanecké sněmovny, jež nepodpořila další prodloužení platnosti nouzového stavu, který byl vyhlášen již od 5. října. Po půl páté odpoledne vláda v neděli skutečně nový nouzový stav vyhlásila.

close Usnesení Asociace krajů ČR. info Zdroj: AKČR zoom_in Usnesení Asociace krajů ČR.

Hejtmani si ale stanovili podmínky. Trvají na zmírnění omezujících opatření, na intenzivnějším kontaktu s vládou, na přípravách návratu dětí do škol včetně očkování učitelů či na urychleném projednání návrhu nového pandemického zákona. Právě jeho schvalování ve stavu legislativní nouze Babiš Peckové výslovně přislíbil.

Sílí však hlasy, že i navzdory žádosti všech krajů může být rozhodnutí kabinetu o novém vyhlášení nouzového stavu, bezprostředně navazujícího na ten končící, shledáno jako protiústavní. Zřejmě nejviditelnějším symbolem tohoto postoje se zdá být vyjádření předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Dá se očekávat, že na toto téma ještě v příštích dnech může být rušno – a nakonec nejspíš dojde na žádost o souhlas poslanců.

 

V jednom šiku s ostatními

„Jsem nucena vás požádat o vyhlášení nouzového stavu na dobu 14 dnů,“ píše Pecková Babišovi s odkazem na doporučení Bezpečnostní rady Středočeského kraje a jeho krizového štábu. S tím, že rozsah epidemie způsobené koronavirem vyvolávajícím onemocněním covid-19 je ve středních Čechách takový, že jej „nelze odvrátit běžnou činností správních úřadů, orgánů kraje a obcí, složek integrovaného záchranného systému a subjektů kritické infrastruktury“. Přesně tahle slova jsou podle právníků nezbytná k tomu, aby žádost adresovaná vládě byla podána správně.

Babišovi zároveň Pecková píše, že takto reaguje na rozhodnutí Asociace krajů ČR, kdy hejtmani společně s vládou hledali řešení vzniklé situace. „Důvodem mé výzvy je zejména zajištění jednotnosti přijatých opatření a postupu orgánů krizového řízení a ochrany veřejného zdraví v naší zemi,“ zdůraznila. S odkazem na to, že v případě vyhlášení nouzového stavu v okolních krajích by hrozilo cestování jejich obyvatel za službami do středních Čech, což by s sebou neslo i zvýšené riziko šíření onemocnění. Je proto žádoucí zajistit jednotná opatření.

Po vypětí posledních dnů hejtmanka dokonce na toto téma v neděli odpoledne zažertovala na twitteru. „Po dlouhých a náročných jednáních s vědomím toho, že ve všech regionech naši malé země by měla být jednotná opatření a nikoliv každá ves jiný PES, jsme požádali za Středočeský kraj o vyhlášení nouzového stavu na dobu 14 dnů,“ napsala na sociální síť.

Tamtéž si později postěžovala, že v posledních hodinách zažívá hotové peklo. Zveřejnila v té souvislosti internetový vzkaz, který hovoří o kremační peci; pro ni – nebo o „chcípnutí na rakovinu“. S tím, nejde o ojedinělý exces. „Zlé e-maily, telefony a esemesky, agresivní a plné nenávisti,“ shrnula, co jí nyní přichází. Tahle sdělení se prý dělí na přesné poloviny: půlka požaduje její odstoupení, protože chce uvolnit opatření, a tak „má na rukou krev“, odpovědnost za úmrtí lidí a kolaps nemocnic – a druhá polovina ji vyzývá k odstoupení jakožto „Babišova pohůnka“ omezujícího jejich lidská práva.

A podobně jsou prý na tom i ostatní hejtmani, rovněž čelící přívalu agresivity. Současně Pecková ukazuje na toho, koho považuje za viníka. „Do tohoto stavu dovedl Českou republiku premiér. Nedokáže obhájit svoje kroky, nalézt pro ně podporu a spojit národ. Věřím ale, že se zase stmelíme,“ uvedla v neděli Pecková.

Pro jistotu měla již od pátku připravené rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí na území Středočeského kraje, zkoordinovaného i se shodným opatřením, které by pro hlavní město vyhlásil primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Upozorňuje však na to, že pokud by se v okolních krajích uplatnil nouzový stav vyhlášený vládou a v rámci středních Čech pouze toto regionální opatření, přineslo by to jen chaos.

Nemocnice jedou na doraz

Situaci ve středních Čechách hejtmanka ilustruje odkazem na nemocnice. Ty jsou v kraji přetíženy a trpí nedostatkem personálu. S koronavirem je v kraji v posledních dnech hospitalizováno kolem 500 pacientů, z nichž stovka potřebuje intenzivní péči. „Zvláště v oblastních nemocnicích Kolín a Kladno stoupá počet pacientů s nutností podpory dýchání,“ upozornila Pecková.

Odkazuje současně na dlouhodobě neudržitelný stav v souvislosti s omezováním zdravotní péče, kterou je možné odložit. „Je nutné všemi dostupnými opatřeními zamezit šíření viru, aby se nemocniční péče vrátila k běžnému stavu,“ zdůraznila. K situaci v kraji dále připomněla, že v současné době v nemocnicích a sociálních zařízeních vypomáhají desítky vojáků Armády ČR.

Středočeská žádost o nouzový stav
- K žádosti ostatních krajů o vyhlášení nouzového stavu se Středočeský kraj připojuje kvůli obavám z nejednotnosti protiepidemických opatření.
- V krajích, které by o nouzový stav nepožádaly, by platila opatření ministerstva zdravotnictví v kombinaci se stavem nebezpečí, zatímco v krajích, které o nouzový stav požádaly, by platily podmínky nouzového stavu – různé lokality by tak měly různá opatření na základě různých zákonů.
- Důsledkem by s velkou pravděpodobností byla turistika za nákupy, službami či sportovním vyžitím. To by zásadně ovlivnilo účinnost regionálně přijatých opatření a přispělo ke zhoršení epidemické situace.
- Během jednání s vládou se podařilo prosadit několik úprav nouzového režimu:
* Návrat dětí do škol: deváté třídy a maturitní ročníky se vrací do škol od 1. března; následně bude předložen plán na nástupy dalších ročníků;
* Úřední hodiny: zrušeno omezení úředních hodin na úřadech, aby byla zaručena lepší obslužnost občanů;
* Obchody: znovuotevření obchodů bude zváženo na základě vyhodnocení vlivu nových mutací viru na vývoj epidemické situace.
- Hejtmani v nedělním usnesení mimo jiné vyzvali vládu k přeložení pandemického zákona, k pravidelnému týdennímu dialogu o vývoji situace a úpravě podmínek nouzového stavu.

Zdroj: Martina Kemrová, mluvčí Středočeského kraje