„Očkování určitě doporučujeme; stejně jako každý rok,“ řekla Deníku Dana Šalamunová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. „Zejména starším lidem a chronicky nemocným pacientům,“ upřesnila, komu je tato rada určena především. S vakcínou proti covidu-19 se ta chřipková nepere; dokonce by je případnému zájemci bylo možné obě aplikovat je stejný den. V tom případě by ale každou dostal do jiné paže – byť už média přinesla i informace o úvahách, že by obě vakcíny bylo možné zájemcům píchnout společně: v jedné injekci.

Přehled o aktuálním zájmu o očkování proti chřipce hygienici nemají. „Statistiky budeme znát až zpětně,“ řekla Deníku Šalamunová. V oslovených ordinacích se Deník dozvěděl, že zájemci se objevují, avšak o davy zatím nejde. A další vývoj si nikdo příliš odhadovat netroufá. Může sehrát roli epidemická situace kolem koronaviru, kdy se mnozí budou chtít chránit i před chřipkovým onemocněním – ale lidé si také mohou vzpomenout na minulou zimu, kdy při dodržování opatření proti šíření koronaviru se chřipková epidemie vlastně neobjevila…

Ptačí chřipka a očkování? To nesouvisí

Na sklonku září se ve středních Čechách nečekaně (a v rozporu se zkušenostmi z předchozích let pro období přelomu léta a podzimu) objevilo jiné chřipkové onemocnění: aviární influenza neboli ptačí chřipka. Upozornil na ně úhyn hus v malochovu drůbeže v Trhových Dušníkách na Příbramsku. Zdrojem nákazy byli podle všeho volně žijící vodní ptáci.

Detailní vyšetření patogenity s přesným určením subtypu ukázalo, že jde o kmen H5N1, u kterého je možný – byť nikoli obvyklý – přenos ze zvířete na člověka. Případy dalšího přenosu mezi lidmi však už známy nejsou; ostatně i možnost nákazy od drůbeže je spíš mizivá. Trojice dospělých lidí z Příbramska, kteří byli v kontaktu s nakaženým malochovem zahrnujícím vedle pětice hus ještě 11 kachen a 16 slepic, přesto pro jistotu zůstala po deset dnů pod lékařským dohledem.

Proti ptačí chřipce nicméně nyní nabízené chřipkové očkování nechrání. „Jsou to zcela rozdílné případy,“ zdůraznila Šalamunová, že s aviární influenzou očkování proti chřipce nemá společného zhola nic. Byť by pojmenování ptačí chřipky mohlo někoho svádět i k opačnému mínění.