Rozpočet byl oproti původnímu návrhu schválen se dvěma pozměňovacími návrhy.

Sportovní hala

Jednou z priorit budoucího rozpočtu města je dostavba sportovní haly Na Klimešce. Na dostavbu sportovní haly má město v rozpočtu připraveno 29 milionů korun. První etapa, jejíž kolaudace je naplánována na příští dny, stála 60 milionů korun.

Pokračování stavby v příštím roce vyjde na dalších 50 milionů korun a radnice chce část zaplatit z dotace. „Byla už podána žádost o dotaci na ministerstvo školství a tělovýchovy a budeme se snažit i o to, aby nás opět podpořil kraj," řekl místostarosta Josef Viktora.

První etapa stavby sportovní haly, která započala letos v létě a neobešla se bez komplikací, zahrnovala výstavbu hlavní budovy včetně vyzdívek, rozvodů a fasády. Druhá fáze počítá s výstavbou tribuny pro 800 diváků a veškerého zázemí, jako jsou šatny, toalety, sprchy, rehabilitace, restaurace a ubytování. Třetí etapa plánuje ještě výstavbu tréninkové haly.

Kritika opozice

Podle očekávání se ale rozpočet města ještě před svým schválením stal předmětem poměrně živých diskuzí. Někteří z řad opozičních zastupitelů vyjádřili svůj nesouhlas. Ivo Šanc rozpočet označil za netransparentní, Martin Hlavatý zase nebyl spokojen zejména s tím, že nebyla projednána řada pozměňovacích návrhů.

Připomněl i demolici věžáku v Uhelné ulici v Kutné Hoře, kde již byla vypracována a zaplacena studie o tom, co by v lokalitě mohlo vzniknout. Výsledek se ale podle něj zatím nedostavil.

Pozměňovací návrhy

Schodkový rozpočet byl nakonec přijat se dvěma pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrh zastupitele Ivo Šance, aby se schvalování rozpočtu přesunulo až na leden, nebyl přijat.

Jedním z přijatých pozměňovacích návrhů byl návrh Josefa Krause na vyčlenění peněz z rozpočtu města na obnovu městského hřbitova Všech svatých. „Nepovažuji za správné ukončit letos započatou revitalizaci městského hřbitova," uvedl Kraus. Město tak na obnovu hřbitova nakonec schválilo částku ve výši 2,7 milionu korun.

Druhý přijatý pozměňovací návrh se pak týkal milionové investice na vybavení nového oddělení kutnohorské nemocnice, konkrétně oddělení paliativní péče. Zastupitel Jozef Králik oproti původnímu návrhu rozpočtu navrhoval, aby milionová investice byla z rozpočtu zařazená do rezerv. „Nevím, proč by město mělo takto přispívat," řekl na zasedání zastupitelstva.

Milion pro nemocnici

Poté následovala poměrně dlouhá diskuse, kde mimo jiné promluvil ředitel kutnohorské nemocnice Zdeněk Heřmánek či zastupitel Karel Koubský ml. „Mám dojem, že Středočeský kraj neplní podmínky smlouvy o převodu nemocnice," uvedl mimo jiné Koubský s odkazem, že má na mysli zejména dostupnost péče pro obyvatele Kutné Hory.

Shoda ale nakonec přišla díky protinávrhu Jana Havlovice. Investice jednoho milionu korun do kutnohorské nemocnice se uskuteční formou sponzorského daru. Havlovic zdůraznil, že z hlediska rozpočtu města dosahujícího téměř 379 milionů to není tak vysoká částka a nemocnice si ji určitě zaslouží. „Tedy pokud chceme, aby tady ta nemocnice byla," doplnil Havlovic.

Čtěte také: První část kutnohorské sportovní haly bude brzy hotová, zůstane ale zavřená