Cílem projektu, který začal před dvěma lety a bude trvat až do roku 2018, je především zlepšit kvalitu vzdělávání v regionech. V praxi to znamená hlavně propojení různorodých organizací vzdělávání, ale také firem do takzvaného lokálního partnerství.

Projekt Města vzdělávání tak chce již fungující organizace, jako jsou knihovny, domy dětí a mládeže, divadla a další vzdělávací organizace propojit se školami i s místními firmami tak, aby obyvatelům Kutnohorska mohl poskytnout co nejlepší úroveň vzdělání i volnočasových aktivit.

Zlepšení komunikace

V rámci společného setkání v Rytířském sále ředitelé škol, zástupci města i školské komise zároveň zhodnotili, co konkrétně projekt po dvou letech Kutné Hoře přinesl. Všichni se shodli na tom, že rozhodně zlepšil komunikaci mezi jednotlivými institucemi.

„Zapojení do projektu Města vzdělávání hodnotíme jednoznačně pozitivně. Vlastně poprvé došlo k tomu, že se v rámci pracovních skupin sešli lidé z oblasti vzdělávání a místních firem. Výsledkem byly také další náměty a návrhy aktivit a rýsuje se další možná spolupráce jak mezi základními a středními školami, tak mezi školami, městem a místními firmami," uvedla Dana Vepřková, vedoucí školské komise v Kutné Hory.

Informovanost rodičů

Jedním z témat diskuse byla i dostatečná informovanost rodičů o nejrůznějších vzdělávacích aktivitách jak ze strany města, tak ze strany základních škol. Někteří zástupci ze školské komise ji vnímali jako nedostatečnou, ředitelé názor úplně nesdíleli.

„Naše škola má své vlastní webové stránky, které pravidelně aktualizujeme. Pokud bude nějaká konkrétní nabídka z vaší strany, není problém informaci na naše stránky umístit," uvedla ředitelka Základní školy Žižkov Alena Kotrbová. Podobně vnímá situaci z hlediska informovanosti i jeden z oslovených rodičů.

„Informovanost o aktivitách mi přijde dostatečná jak ze strany města, tak škol. Podle mě je to i trochu o tom, zda-li jsou rodiče zároveň aktivní. Pokud nějakou informaci potřebuji, nebo se chci o nějaké akci dozvědět, nemám problém s tím si ji najít, ať už na webových stránkách či sociálních sítích" uvedla maminka Petra Svobodová.

Čtěte také: Talenty odmítají. Chybějí peníze a kapacity, zní ze základních uměleckých škol