Spolumajitelka provozovny Pavla Černá zdůrazňuje, že prověření pokladny vyznělo jasně: vše bylo zaevidováno správně – obsluha jen nevytiskla účtenku. „Úředník i přesto navrhl udělení pokuty. Pokud majitelé kavárny zaplatí takzvaným příkazem na místě, bude sankce ve výši tisíc korun; pokud by si přáli jít do správního řízení, pak se bude pokuta pohybovat v rozmezí od pěti do deseti tisíc, shrnula Heroutová vývoj situace z pohledu provozovatelů.

„Přestupkové řízení není v žádném případě důvodem k navýšení pokuty – navíc za prohřešek, který se reálně nestal,“ připomněla. Deníku řekla, že o tomto tématu Podnikatelské odbory (jež požadují zrušení EET s argumentem, že neslouží k vyhledávání nepoctivců, ale stala se nástrojem šikany a ponižování) chtějí majitele provozoven informovat podrobněji. „Živnostníci to slýchají prakticky denně: když zaplatíte pokutu hned, budete to mít levnější. To je ale nesmysl,“ řekla Deníku Heroutová, jež v té souvislosti hovoří „o typické nátlakové akci“. Osvětě má pomoci i vyjádření Petra Bauera z advokátní kanceláře AZ Legal. Připravené přímo ke kontrole v dobřichovické provozovně, mající však obecný dopad. „Příkazní řízení je již samo o sobě správním řízením,“ zdůraznil právník, podle jehož slov je nepřípustné tlačit podnikatele k okamžitému rozhodnutí přímo na místě.

Ke kontrole v provozovně Café Černý Dorty má Pavla Černá za provozovatele řadu výhrad. Trvá na tom, že pokladní se dvojice návštěvníků při placení útraty zeptala, zda chtějí účtenku – a oni výslovně odmítli. Povinnost nepovinnost – takový dotaz Černá považuje za „akt zdvořilosti, který by měl být ve službách samozřejmostí“. A současně bránit tomu, aby „denně byl koš plný účtenek, které si nikdo neodnáší“. Dotyční odešli; po 20 minutách se vrátili s tím, že bylo zjištěno pochybení. A byť číselná řada účtenek ukázala, že v záznamech EET se chyba nestala, došlo prý na slova o pokutě: s důrazem na rozdíl mezi částkou zaplacenou hned a později. Černá má i další námitky. „Pán se nekontrolovaně pohyboval po kavárně; v prostoru pro obsluhu, kde mají přístup akorát lidi, kteří mají zdravotní průkazy,“ durdí se například.

Desetina kontrol s pokutou

Konkrétní kontrolu mluvčí Finančního úřadu pro Středočeský kraj Jiřina Plášilová nekomentovala. Deníku poskytla souhrnné údaje. Ke čtvrtečnímu ránu bylo v kraji provedeno 16 655 kontrol evidence tržeb, z nichž 4390 bylo „se zjištěním“. Padlo 1533 pokut v celkové výši 10 724 700 Kč (průměrná sankce je tedy sedmitisícová). Proti rozhodnutí o přestupku se ohradilo 13 odvolatelů. „V šesti případech bylo odvolání zamítnuto a ve třech bylo částečně vyhověno,“ přiblížila Plášilová rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství. Čtyři odvolání zatím na verdikt čekají.

Dobřichovický případ nejspíš skončí u soudu. „Připravujeme s paní Černou nějakou právní akci,“ potvrdila Deníku Heroutová. Konkrétní chystané kroky však neupřesnila.

Argumenty k výši pokut vyměřovaných na místě a později

- Příkazní řízení je již samo o sobě správním řízením. Příkaz na místě je rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Nejedná se o jakýsi „handl“ úředníka a podnikatele.
- Je nepřípustné přímo či nepřímo tlačit podnikatele k rozhodnutí příkazem na místě. Tím spíše vytvářením neexistujícího vztahu mezi posunutím věci do „klasického“ řízení o přestupku a závažností takového přestupku či potrestáním za něj.
- Ústava ČR, Listina základních práv a svobod i správní řád přikazují státní moci, aby byla uplatňována pouze v mezích, případech a způsoby dle zákona a zakazuji jí nutit občana k čemukoliv, co zákon neukládá. Překlopení věci do „klasického“ řízení o přestupku nemůže samo o sobě způsobit navýšení trestu. Pokud se tak stane, je to důvod k odvolání.

Zdroj: Petr Bauer, advokátní kancelář AZ Legal