Pomoci mu umést cestu má čerstvé rozhodnutí krajských radních o ustavení „dopravní komise ZEVO“. Zasedat v ní mají především inženýři; zástupci hejtmanství a odborné veřejnosti, ale také třeba reprezentanti výboru krajského zastupitelstva pro životní prostředí či investora projektu. Aktivisté, kteří vybudování ZEVO odmítají, přičemž zásadně hovoří o „spalovně“, zastoupeni nejsou.

Podle slov náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Petery (ČSSD), který mezi členy komise patří, bude jejím úkolem jak sledovat samotný záměr, tak – a to především – se zabývat řešením dopravní infrastruktury. „Například jde o vybudování obchvatů obcí,“ upřesnil Petera.

Třebaže se objevily zprávy, že přípravy zamýšlených dopravních staveb v okolí Elektrárny Mělník se zastavily, podle Peterových slov je skutečnost jiná. Krajský úřad posuzuje vliv záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ na životní prostředí. Aktuálně se doplňují podklady v rámci takzvaného procesu EIA. Zmiňovaný záměr představuje první etapu z celkového komplexu návrhů řešení v širším okolí elektrárny.

S dovozem odpadu svozovými automobily se v případě vybudování ZEVO předběžně počítá jen z blízkého okolí – v okruhu kolem elektrárny v řádu nižších desítek kilometrů. Pro vzdálenější lokality by měl fungovat systém překladišť umožňující dopravu většiny materiálu po železnici – a uvažuje se i o možnosti využívat lodní dopravu na Labi.

Členové „dopravní komise ZEVO“

* Zástupci Středočeského kraje:
- Miloš Petera (ČSSD) – náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství
- František Petrtýl (ANO) – krajský radní pro oblast dopravy
- Aleš Čermák – náměstek ředitele krajské správy silnic pro oblast investic
- Michaela Vojtová – zástupkyně výboru pro životní prostředí krajského zastupitelstva
- Marie Stáňová – vedoucí oddělení nakládání s odpady krajského úřadu
- Jiří Stehlík – pracovník oddělení nakládání s odpady krajského úřadu
- Milan Peška – vedoucí oddělení evropských investic krajské správy silnic
- Jiří Svoboda – vedoucí oddělení silniční dopravy krajského úřadu

* Ostatní členové:
- Vladimíra Zralíková (BEZPP, Pokračujme společně) – starostka města Liběchov
- Jaroslav Větrovský (BEZPP za ANO) – senátor za obvod číslo 13 (Tábor)
- Přemysl Šašek – zástupce ČEZ, a.s.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje