Stanoví to nařízení Středočeského kraje číslo 5/2017, vydané 26. ledna 2017 hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) a navazující na obdobné nařízení jejího předchůdce a nynějšího náměstka Miloše Petery (ČSSD) z roku 2016, potvrzuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Trvání omezení je vázáno na platnost varování meteorologů, jež bylo vydáno „do odvolání“.

Vzhledem k tomu, že vydatnější deště se očekávají až v květnu, pro příští dny to vypadá na naplnění poněkud upravené pranostiky: duben – bez ohňů budem. Má to ostatně logiku: v posledních dnech středočeské hasiče mimořádně zaměstnávají požáry v přírodním prostředí – plameny schvacující porosty trávy, křoviny i lesy. Během velikonočního období však hořely i stoh a balíky slámy. Meteorologové přitom varují, že nebezpečí vzniku požárů se v příštích dnech bude kvůli slunečnému počasí beze srážek ještě zvyšovat. V úterý navíc očekávají další rizikový faktor: čerstvý jihovýchodní vítr.

Požár školky a obchodního centra v Říčanech
Požár komplexu v Říčanech spolykal přes 12 milionů

Krajské nařízení mimo jiné zakazuje také kouření v přírodě s výjimkou elektronických cigaret (stejné omezení platí od velikonočního víkendu rovněž v pražských parcích) či například vypouštění lampionů štěstí. Zákazy se týkají nejen lesů a jejich okolí do vzdálenosti nejméně 50 m, ale i míst se souvislou rostlinnou pokrývkou umožňující další šíření požáru. Krajské nařízení také výslovně zmiňuje zemědělsky obdělávané plochy (jakkoli v tomto případě jsou zjevně míněna především omezení vztahující se nikoli na jaro, byť s letním počasím, ale na čas vrcholného léta v období přede žněmi) a stohy sena i slámy včetně jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

Protipožární omezení se vztahují rovněž na motoristy vyrážející do přírody. Motorová vozidla (s výjimkou zemědělské techniky určené k obhospodařování pozemků) mají zakázán vjezd na polní cesty. Řidičům je také zapovězeno zastavit s motorovými vozidly na místech, kde by mohlo hrozit nebezpečí vzplanutí porostů například při kontaktu s horkým výfukem. Uplatňují se i další omezení, jež se týkají například hospodaření v lesích. Ta jsou aktuální třeba v místech, kde majitelé čistí pozemky po masivním kácení v rámci odstraňování následků kůrovcové kalamity. Není také doboleno odebírat vodu z požárních nádrží například k zalévání.

„Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt,“ upozorňuje mluvčí Fliegerová.

Zelený čtvrtek značně potrápil středočeské hasiče.
V suchém počasí hoří lesy, děti podpálily stoh

Omezení stanovená nařízením kraje pro období déletrvajícího sucha

* Zákazy se plošně na celém území Středočeského kraje vztahují na vybrané lokality:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m;
- souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru;
- zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny – a jejich okolí do vzdálenosti 100 m;
- stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

* Až do odvolání je v uvedených místech zakázáno:
- rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství);
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret);
- používání zábavní pyrotechniky;
- jízda parní lokomotivy;
- používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení;
- povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;
- vypouštění „lampionů štěstí“;
- vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování;
- zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, například suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem a podobně

Zdroj: Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017

Požární hlásič, ilustrační foto
Hlásič požáru v kostele není samozřejmostí