Se skupinou spolupracovníků obhlédl i halu s laserem L3 HAPLS, přičemž v rozhovoru s vědeckým týmem i představiteli laserového centra dostal informace o využití této technologie v rámci vědeckých projektů. Zařízení slouží výzkumníkům doslova z celého světa – pro základní bádání i aplikovaný výzkum jsou zde totiž k dispozici v některých parametrech nejvýkonnější lasery na planetě

Jestliže ministra doprovázela i náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová, nebyla to náhoda: tématem následné debaty se staly možnosti další vědeckovýzkumné spolupráce s univerzitami z České republiky i zahraničí, stejně jako s dalšími vědeckými institucemi i firmami. Podle sdělení ministerstva došlo i na probírání strategie provozní fáze a dalšího investičního rozvoje.

Ilustrační snímek.
Kontroly ve středočeských restauracích: hygiena odhalila nepořádek i šizení

Ministr Gazdík zdejší výzkumnou infrastrukturu ocenil jako dobrý příklad využití peněz z evropských fondů k modernizaci domácího výzkumného a inovačního systému. Letošní rok má být podle jeho slov zlomový v tom, že poprvé má toto výzkumné pracoviště hostit vědecké experimenty uživatelů v rámci výzev vyhlášených pod hlavičkou konsorcia ELI ERIC (kam se řadí ještě laserová pracoviště v Maďarsku a Rumunsku). Ministr ujišťuje, že ze strany jeho resortu mají zdejší rozvojové aktivity jasnou podporu. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako gestor mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, je připraveno pokračovat v intenzivní podpoře projektu ELI na politické úrovni v ČR i v zahraničí,“ uvedl Gazdík.

Konsorcium ELI ERIC (kde ELI znamená Extreme Light Infrastructure) je evropskou výzkumnou infrastrukturou zahrnující vedle ELI Beamlines v Dolních Břežanech ještě ELI Attosecond Light Pulse Source v maďarském Szegedu a ELI Nuclear Physics v rumunském Măgurele. Tyto tři „pilíře“ dohromady tvoří evropskou síť velmi moderních center laserového výzkumu, která své technologie poskytují jednotlivým vědeckým týmům k jejich vlastnímu bádání. To může být velmi rozmanité: třeba od zkoumání minulosti vesmíru po sledování vlastností materiálu – přičemž se nabízejí například i možnosti využití k medicínským projektům nebo v rámci energetických konceptů.

Od loňského roku řídí výzkumnou infrastrukturu ELI právě konsorcium ELI ERIC. Aktuálně jsou jeho členy Česká republika, Maďarsko, Itálie a Litva – a pozorovateli Německo a Bulharsko. Mělo by se to ale změnit, naznačil ministr. „Čekají nás jednání směřující k rozšíření konsorcia o další evropské i mimoevropské státy,“ konstatoval Gazdík.