Možná ale věci nebudou tak hrr. Nově vznikající koalice se zatím nerozhodla, zda v projektu participativního rozpočtu, který rozjela koalice nynější, míní pokračovat.

Sedm ze 124 akcí už je vidět

Projekt nazvaný Můj kraj, tedy středočeský participativní rozpočet s 50 miliony korun připravenými k rozdělení na projekty navrhované občany, spolky či obcemi, byl letošní novinkou. Setkal se s až nečekaným ohlasem: předkladatelé navrhli celkem 164 projekty; ne všechny záměry se však ukázaly jako uskutečnitelné. Do hlasování veřejnosti se pak zapojilo 9230 lidí. Nakonec získalo podporu 124 projektů, na jejichž uskutečnění je určeno dohromady 42 136 146 Kč.

Sedm z nich je již hotovo nebo před dokončením. Helena Frintová z krajského úřadu Deníku připomněla, že v berounském okrese k nim patří doplnění dětského hřiště v Bubovicích, dětské hřiště v Běštíně a do finále se blíží rekonstrukce multifunkčního hřiště v Nižboru. V dalších regionech se zatím jedná o jednotlivé akce. V Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku je hotová obnova dětského dopravního hřiště, ve Střezimíři na Benešovsku jde o rekonstrukci podlahy kulturního sálu obecního domu. Dále Frintová připomněla povrch hokejbalového stadionu v Rakovníku a solární osvětlení cesty k přehradě v Hradištku na Praze-západ. „Ostatní záměry jsou rozpracovány; většinou začínají s rozpočty,“ konstatovala. Hlavním zaměřením jsou volný čas, sport příroda, zeleň – a dále pak kultura či doprava (zvláště zajištění bezpečnosti).

Lhůta podávání projektů běží

Již 21. září, tedy ještě před říjnovými volbami, z nichž vyplynulo střídání stráží ve vedení kraje, nynější radní rozhodli o pokračování participativního rozpočtu v roce 2021, přičemž svým usnesením stanovili i přesná pravidla včetně časového rozvrhu. Z něj je nejaktuálnější termín pro předkládání projektů: ty lze podávat od 1. listopadu do 31. ledna.

Nemusí však být jisté, zda dojde i na další plánované kroky poté, co se vlády ujme nová koalice. Deníku to naznačil očekávaný radní pro finance a strategie Věslav Michalik (STAN). O tom, zda budou mít zájem v projektu Můj kraj pokračovat, koaliční partneři zatím podle jeho slov nedebatovali. „Není to otázka, které by kdokoli z nás přikládal takovou důležitost, aby toto téma otevřel,“ řekl k dosavadním jednáním zástupcům STAN, ODS Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj.

Rozhodnutí, zda pokračovat, Michalik označil jako otevřené. „Je kontinuita jednání – a rozhodně je přínosné, pokud stávající rada vyzvala veřejnost k zamyšlení nad možnými projekty,“ ocenil. O pokračování v participativním rozpočtu má však pochybnosti a jeho zavedení nevnímá jako „zlomový okamžik“. „Osobně to za velký přínos k rozvoji kraje nepovažuji,“ konstatoval. S tím, že smysl vidí pro obce a města a z krajů možná pro Karlovarský – nikoli však pro střední Čechy při jejich velikosti a rozmanitosti.

Dva pohledy na budoucnost projektu Můj kraj

* Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), končící hejtmanka:
- Participativní rozpočet dokáže zapojit aktivní občany do dění ve Středočeském kraji a umožní nasměrovat finance tam, kde je to podle lidí třeba
- Je to významný prvek demokratického rozhodování a aktivního občanství, cesta budování důvěry mezi veřejností a volenými zástupci
- Občané mají možnost podílet se na rozhodování o tom, kam nasměrovat veřejné finance – a věřím, že obyvatele kraje možnost zapojit se a prosadit svůj projekt zaujme ještě více než letos

* Věslav Michalik (STAN), budou radní kraje pro finance:
- Participativní rozpočet je spíš než pro kraj nástroj vhodný pro města; pro místa, kde se lidé znají – a připadá mi, že jeho letošní zavedení bylo spíš vedeno předvolební snahou současné paní hejtmanky
- První rok podle mého názoru spíš ukázal, že pro tak velký celek jako kraj – alespoň ten náš – není participativní rozpočet vhodný
- Před dalším rozhodováním se podrobně podívám na vyhodnocení letošního prvního ročníku; zatím mám ale dojem, že kdyby projekt nepokračoval, nebude to velká újma