Její druhé čtení v Poslanecké sněmovně sleduje středočeské hejtmanství s netajenými obavami. Obzvlášť ohroženo by podle Boreckého mohlo být železniční spojení obcí na Rakovnicku, v Posázaví nebo na Kutnohorsku.

Zakonzervovat na věky?

Radní se ohrazuje proti návrhu nové podoby drážního zákona s pozměňovacím návrhem poslance Martina Kolovratníka (ANO). Odmítá myšlenku na takzvané zakonzervování tratí, kdy v případě přerušení provozu stačí zachovat železniční spodek (násep, mosty a propustky) – přičemž kolejnice, pražce i štěrkové lože mohou být odstraněny. „K obnově ‚zakonzervovaných‘ tratí tak již evidentně nikdy nedojde,“ durdí se Borecký. A připomíná úsilí řady obcí, jejichž představitelé dlouhá léta bojují za údržbu a zachování lokálních tratí sloužících jejich obyvatelům a zajišťujících dopravní obslužnost.

Aktuálně připravované změny vnímá tak, že by Správa železnic měla získat možnost rozhodnout nejen bez souhlasu obcí, ale i bez jejich vědomí – a trať prakticky zrušit. Stačilo by zjištění, že po trati ročně projede méně než 1500 osobních vlaků (což odpovídá čtyřem denně) nebo méně než 12 nákladních. Takovou možnost označuje za nepřijatelnou nejen pro Středočeský kraj a jeho obyvatele, ale i z celorepublikového hlediska. Vysílá tedy jasný signál jak k poslancům, tak k ministerstvu dopravy: takhle ne.

Ne všechny tratě lze udržet

Změny sice Borecký neodmítá – včetně toho, že v některých místech vlaky skutečně jezdit přestanou – trvá však na tom, že tohle sdělení nesmí přijít jako překvapivé „oznámení shora“. „Ačkoli rozumíme tomu, že je nutné vést debatu o optimalizaci velmi husté železniční sítě v České republice, která není v tomto rozsahu rozumně udržitelná, nelze toto řešit od stolu bez projednání s objednateli veřejné dopravy, kterými jsou u lokálních tratí kraje,“ zdůraznil radní. „S dodatkem, že navíc vnímá jako nepřijatelné, aby natolik zásadní věc „byla tlačena“ formou pozměňovacího návrhu – bez vedení řádné diskuse o dopadech těchto opatření. Důsledkem takového rozhodnutí by se mohlo stát výrazné zhoršení dopravní obslužnosti; zejména v případě menších obcí, obává se Borecký.