Kdy jste se začala zajímat o ezoteriku a kdo vás k ní přivedl?

Ezoterika mě začala přitahovat již v dospívání. Můj otec si kupoval a četl knihy s touto tématikou a já si je tajně pročítala. Pamatuji si například knihu Život po životě od Raymonda Moodyho.

Zajímala mě astrologie, grafologie i výklad karet. Proto jsem také chtěla studovat psychologii a zkoušela přijímací zkoušky na vysokou školu takto zaměřenou. Pak jsem se psychologií zabývala na pedagogické fakultě, pro kterou jsem se nakonec podle rodové tradice rozhodla. Hlubší zájem o ezoterické obory přišel v době, kdy se mi narodil syn. Měla jsem totiž tak na studium více času. Navíc jsem řešila vztahové problémy a chtěla jsem jim porozumět, posunout se.

Jakými vědami a technikami jste začínala?

Nedá se úplně říci, kterým oborem jsem začínala, jelikož jsem se vždy nějakou dobu zaobírala určitým tématem, to jsem zkoumala z pohledu astrologie, pak se přidala numerologie, a pak mě třeba přitáhly karty. Vždy šlo o propojování poznatků z různých oborů a hledání souvislostí, které by byly logické a navazovaly na sebe. Fascinovalo mě, jak jsou ezoterické disciplíny propojené, i když se vyvíjely na jiném místě na světě a i v jinou dobu.

K hledání nových poznatků mě především vedlo sebepoznání a seberozvoj, který šel ruku v ruce s poznáváním mých blízkých a jejich vztahů. Zajímalo mě a zajímá, proč se daná situace stala, co k ní vedlo a jak se příště vyvarovat chyb, poučit se a zlepšit se, a tak žít šťastnější život.

Co je pro vás při této práci nejnáročnější?

Nejtěžší je bezesporu být pro klienty vždy naslouchající, vnímavá, soucitná, empatická i chápající a zároveň mít duchovní nadhled, objektivní pohled i radu v realitě dní klienta, kterou dokáže klient přijmout, zpracovat a pak skutečně žít. Navíc je tu třeba připomenout, že i terapeut má kromě svého pracovního poslání také svůj život soukromý a s ním spojené osobní úkoly.

Ty nejsou mnohdy jednoduché, protože i on potřebuje životní zkušenosti, které jsou pak studnicí jeho rad klientům. Mistrovstvím je ovšem vše skloubit dohromady tak, aby byl terapeut sám v rovnováze a mohl být skutečným příkladem jak žít v radosti, lásce a tvořivosti pro ostatní.

Co je naopak pro vás pozitivním přínosem?

Největší přínos vidím ve své práci tehdy, když klienti nechtějí vědět jen, co je čeká, což je dané z celku jen velmi málo, ale hledají odpovědi po příčině, důvodu. A pak se snaží změnit pohled na situaci, změnit sebe, aby si mohli na základě toho svůj život vytvářet. A to začíná už v uvědomění svých darů, v získání odvahy se ukázat světu, jaký jsem, a v neposlední řadě v přijetí svých slabostí jako součásti sebe sama.

Náplní mé terapeutické práce je také pomoci klientům vyvolat, znovu prožít a odevzdat jejich emoční a mentální zátěže, které je blokovaly v jejich prožívání a v projevování se vůči okolí. Právě pozitivní zpětná vazba těchto klientů mi dělá největší radost a dodává mi další vnitřní sílu rozvíjet duchovně sebe i otvírat duchovní cesty pro druhé.

Kdybyste mohla dát čtenářům základní rady jak na sobě začít pracovat, jak by zněly?

Nejdříve bychom se měli sami co nejlépe poznat, abychom znali svoje plusy i mínusy a naučili se s nimi pracovat. Mít tedy dobrý vztah k sobě, přijímat se, mít se zdravě rádi. To by nám pomohlo i ve vztazích s ostatními, jelikož je podstatné vědět i to, jak nás druzí vnímají, jak na ně působíme svým chováním. Je třeba mít v rovnováze náš vnitřní pohled s vnějším pohledem druhých na nás.

Důležité je také uvědomit si, jak vnímají stejnou situaci různí lidé, jak odlišné a zároveň podobné může být vidění jedné události. Jak je každý z nás ovlivněn svými zkušenostmi, vzorci chování z dětství a rodiny, a jak se zároveň tyto vzorce opakují, jsou si podobné, protože vycházíme všichni z jednoho. Pro osobní poznání doporučuji nechat si vypracovat osobnostní rozbor podle data narození, ať už astrologický či numerologický. Můžete si také nechat nahlédnout do ruky, kde je rovněž zobrazena především vaše povaha. Pro další osobní rozvoj především z hlediska vztahů patří k základům kniha Čtyři dohody od Miguela Ruize.

Dokážete popsat, v co věříte?

Věřím v příčinu a následek. Věřím ve vesmírnou energii tvořivosti. Věřím v osudové události. Věřím v boží jiskru v nás. Věřím v jednotu. Věřím v nekonečný vývoj a proměnlivost. Věřím v duši, která se životy učí. Věřím v lásku. Věřím v zákon přitažlivosti. Věřím ve svobodnou volbu každého z nás, co ze svého života nakonec vytvoří. Věřím…

Pořádáte přednášky na téma sebepoznání, co obsahují a co si z nich mohou návštěvníci odnést?

Rozhodla jsem se uspořádat cyklus přednášek na téma Sebepoznáním k ochraně našeho zdraví, jelikož se můžeme sami vyhnout mnoha psychickým i fyzickým problémům změnou přístupu ke svému životnímu stylu. Měli bychom znát, co naše zdraví ovlivňuje a vědomě se o sebe starat, ať už se některým jevům vyhýbat či naopak některé vyhledávat. Přednášky by měly především vést k přijetí zodpovědnosti za svůj život a tedy i zdraví, jelikož je naše zdraví odrazem toho, jak žijeme.

Návštěvníci přednášek se dozvědí, že dobré zdraví zosobňuje rovnováhu všech složek, tedy komplexní přístup k člověku, ať už k jeho tělu, tak k jeho psychice i duši.

Mgr. Martha Masopustová
- spirituální terapeutka, vědma - kartářka, numeroložka, astroložka, chiromantička
- odblokovává čakry a negativní emoce i zážitky, harmonizuje auru, čistí a harmonizuje pránu
- využívá dar léčivé energie Reiky, získala zasvěcení do Shambally 4. stupně, pracuje s energií Matky Země i s energií Vyšších Duchovních Bytostí, maluje léčivé obrázky
- pořádá přednášky, semináře a kurzy (například Praha, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav)

Helena Fričová