Prostory bývalé diskotéky Koliba se proměnily v řadu tříd pro nové ukrajinské děti, které se aktuálně intenzivně učí česky. Odpoledne absolvují jazykové kurzy i jejich rodiče.

Malí i velcí běženci by základy jazyka měli umět do léta. Děti by se pak od září mohly zařadit do běžných tříd. „Už dva týdny pro ně funguje takzvané ukrajinské vzdělávací centrum v areálu bývalé restaurace Koliba, kde se děti učí intenzivně česky a získávají další nezbytné informace pro začlenění do života v našem městě,“ uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Zvolená cesta je zatím v republice unikátním řešením. Prostory bývalé diskotéky na Kolibě se proměnily ve školní třídy a dětské skupiny, které navštěvuje už několik stovek dětí od předškoláků přes první a druhý stupeň až po dvě třídy středoškoláků. Jde vlastně o několik jednotřídek, kde se učí česky děti podobného věku. „Na konci každého týdne je pak čeká přezkoušení, aby měli lektoři i rodiče zpětnou vazbu. Obě strany si pochvalují, jak dětem výuka svědčí, mnohé už jsou po dvou týdnech schopné se o základnách věcech dorozumět,“ uvedla Šárka Charousková, mluvčí magistrátu.

Jelikož kapacita Koliby už nestačí, několik tříd bylo rozmístěno na další místa v Mladé Boleslavi. Děti se tak učí v komunitním centru Klementinka, v areálu skautské klubovny v loděnici na Krásné louce a rovněž jsou využity volné třídy na některých základních školách.

Dopoledne děti, odpoledne rodiče

Děti se denně od 8 do 11 hodin intenzivně učí česky, v odpoledních hodinách pak dva bloky českého jazyka absolvují i jejich rodiče a další dospělí ukrajinští uprchlíci. „Ve všech výukových skupinách je pedagog, který mluví česky a ukrajinsky, obvykle rodilý mluvčí, k dispozici má i česky mluvícího asistenta. Intenzivní výuka češtiny bude probíhat do června tak, aby se v létě byly děti schopné dorozumět,“ vysvětlila koordinátorka centra Iva Crookstone.

V případě, že se rodina rozhodne ve městě zůstat, měly by být děti od září schopné zařadit se do běžné české školy a absolvovat zdejší výuku, aniž by jim jazyková bariéra bránila ve vzdělávání a v integraci do kolektivu.

Investice do vzdělávacího centra včetně zázemí, vybavení, stravy, platů lektorů a výukových materiálů bude pro město znamenat investici zhruba 800 tisíc korun za první měsíc. Projekt ovšem zaujal i automobilku Škoda Auto, která na něj přislíbila finanční podporu.