Z bezpečnostních důvodů ukáže poklad složený ze stříbrných tolarů i zlatých dukátů pouze na jeden den. O samotných mincích prozradí všechny známé podrobnosti, avšak místo, kde se našly, archeolog Filip Krásný blíže neupřesní. Ne však proto, že by se ve stejném místě očekával nález dalšího pokladu a jeho objev si archeologové nechávali pro sebe. Lokalitu už důkladně prohledali a nemají pochybnosti: svá tajemství už vydala. Všechna.

Zkušenost z jiných míst nicméně napovídá, že pokud přesnější údaje vejdou ve známost, trpí pak krajina i místní lidé. Vyrojí se spousta zvědavců, z nichž mnozí mají i detektory kovů, a dosud klidné oblasti ubližují bezohledným parkováním, nešetrným hledáním, ale třeba i odhazováním odpadků.

Cenný kov odhalila obleva

Poklad objevil muž venčící psa loni 1. února, když na lesní stráni roztál sníh. Na popraskaný džbánek obsahující přes stovku mincí, jež kdosi ukryl v blízkosti dnes již zaniklé cesty někdy v době třicetileté války, narazil skutečně zcela náhodně. Nálezce není detektorář ani jinak zaměřený hledač stop minulosti: blyštivých plíšků, z nichž některé ležely přímo na povrchu a obleva z nich smyla hlínu, si všiml skutečně při běžné procházce. Zatelefonoval do Muzea Mladoboleslavska – a nález přijel odborně vyzvednout právě archeolog Krásný.

Kolekci mincí z druhé poloviny 16. století a prvních desetiletí toho následujícího, která se loni náhodně našla našla jako poklad uložený v lese poblíž pomezí mladoboleslavského okresu a Mělnicka, poprvé představí Muzeum Mladoboleslavska.Kolekci mincí z druhé poloviny 16. století a prvních desetiletí toho následujícího, která se loni náhodně našla našla jako poklad uložený v lese poblíž pomezí mladoboleslavského okresu a Mělnicka, poprvé představí Muzeum Mladoboleslavska.Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Tak se začala psát novodobá historie 10 zlatých dukátů a 92 stříbrných tolarů ze 16. a počátku 17. století, jež ve své době představovaly slušné jmění. Ostatně i dnes: odhadní cena jednotlivých kousků se pohybuje od tří tisíc korun do 85 tisíc; součet o sedm tisíc převyšuje milion. Historickou hodnotu nálezu jako celku lze však považovat za vyšší a vyčíslit na trojnásobek ceny tržní.

Mince z období od počátku druhé poloviny 16. století (zhruba kolem roku 1550) do roku 1625, které pocházejí z různých koutů Evropy od Itálie po Nizozemí, včetně českých ražeb z Prahy, Kutné Hory a Jáchymova, kdosi ukryl v blízkosti dnes již zaniklé cesty nejspíš v roce 1625 nebo krátce poté. Jestliže šlo o mince výhradně vyšších hodnot, z nichž některé asi ani nebyly v oběhu, lze odhadovat, že zřejmě šlo o zámožného kupce, zvyklého obchodovat s většími objemy zboží.

Na jaře roku 2021 byla velkou náhodou v lese na Mladoboleslavsku nalezena nádoba se zlatými a stříbrnými mincemi ze třicetileté války.
Unikátní poklad v lese na Mladoboleslavsku: kupec zakopal mince za 30leté války

Za jakých okolností peníze v neklidné době schovával, se už nedozvíme – lze ale vytušit, proč si je nevyzvedl: chvíle, kdy by to mohl bezpečně udělat, se nejspíš nedožil. Mělce ukrytý poklad tak osiřel. Na denní světlo se po čtyřech staletích dostal vlivem eroze – a také působením kořenů dnes již dávno zetlelého stromu, do nichž byl džbánek podle všeho původně schovaný (a jejichž tlakem nakonec popraskal).

Desetina hodnoty vyčíslené znalcem

V pondělí středočeští zastupitelé rozhodovali o odměně pro nálezce. U archeologických objevů je podle právních předpisů možné vyplatit až deset procent kulturně historické hodnoty, určené na základě odborného posudku (či v případě drahých kovů až do hodnoty tohoto materiálu). Na základě posudku numismatika Národního muzea Jiřího Militkého, který je rovněž archeologem, navrhl krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) středočeským zastupitelům, aby schválili, že objeviteli pokladu bude vyplaceno nálezné ve výši 302 tisíce korun. To také bylo v pondělí jednomyslně odsouhlaseno: ruce pro zvedlo všech 50 přítomných zastupitelů. „Je dobře, když má nálezce motivaci nález předat,“ poznamenala předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti).