Tyhle příležitosti k setkávání využívají nejen starostové či zástupci různých organizací a spolků, ale i občané. Nejčastěji se řeč točí kolem záležitostí spojených s dopravou – a to jak se stavem silnic, tak s dopravní obslužností.