„Prezentace se zúčastnilo on-line 59 zájemců – a to svědčí o značném zájmu profesní veřejnosti o tuto formu spolupráce s naším podnikem,“ upřesnil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Státní podnik, v jehož čele stojí, chystá pro letošní rok 45 větších zadávacích řízení. Za stavby, ale i dodávky a služby, se chystá utratit přes miliardu korun.

Z větších chystaných zakázek ze sekce stavebních prací a služeb Roldán upozornil třeba na chystané odstranění sedimentu z koryta Sázavy v předpokládané hodnotě 34 milionů korun, což je součást protipovodňové ochrany obcí a nemovitostí, nebo na modernizaci mostu na vodním díle Miřejovice na řece Vltavě (na Mělnicku poblíž Veltrus či Nelahozevsi), kde se počítá s cenou 13,5 milionu.

Mimo střední Čechy se chystá třeba revitalizace řeky Střely, jež na Rokycansku ústí do Berounky; za zhruba 7,4 miliony korun by se měla dočkat výstavby tří slepých ramen, jedenácti kamenných výhonů v korytě toku a trdliště pro ryby. Rozsáhlejší akce se chystá v Praze: rekonstrukce Šítkovského jezu na Vltavě v předpokládané hodnotě, u níž se předpokládá, že bude stát 125 milionů.

Na dodávky má Povodí Vltavy vyčleněno 72 milionů. K výjimečnějším zamýšleným nákupům se řadí tažný vlek na lodě pro převoz plavidel na vodním díle Slapy. V rámci dalších zakázek se státní podnik chystá pořídit třeba kráčivý bagr, sedm kolových traktorů nebo svahové sekačky.

Cílem prezentace bylo podle Kubalových slov umožnit možným uchazečům o zakázky zaměřit se ve výběrových řízeních na takové, které pro ně mohou být pro ně podnikatelsky zajímavé. „Případně si vyčlenit kapacitu před samotným zahájením veřejné soutěže,“ poznamenal generální ředitel.