Konkrétně loni kraj přišlo ošetřování zasněžených a klouzajících vozovek během listopadu a prosince na 78 milionů. V závislosti na vývoji počasí na počátku zimního období se nicméně mohou náklady v jednotlivých letech i dosti výrazně lišit.

Sypače, sněžné pluhy či frézy neprovozuje krajská správa silnic sama. Na zajištění těchto služeb dlouhodobě najímá externí firmy, v jejichž režii je silničářská technika provozována i obměňována. Na tomto modelu se nic zásadního měnit nebude – stejně jako na tom, že vozidla jsou vybavena moduly GPS a zástupci hejtmanství sledují jejich pohyb. Aktuální údaje i ohlédnutí za pohybem techniky v uplynulých 12 hodinách zveřejňuje středočeská správa silnic v mapce na svém webu www.ksus.cz.

Zatímco o hlavní tahy, dálnice a silnice první třídy, se stará stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, ve správě kraje je silniční síť nižších tříd o celkové délce 8642 km. Některé úseky málo využívaných komunikací kraj kvůli úsporám (ale také ohledům vůči životnímu prostředí) kraj nicméně ze zimní údržby vyčleňuje – a to kompletně: netýká se jich tedy jak sypání a solení, tak prohrnování pluhem. Jedná se o silnice s minimálním provozem, které nevyžívají autobusy veřejné dopravy – a řidiči, včetně příslušníků složek integrovaného záchranného systému mířících k případnému zásahu, mají možnost využít jinou trasu. Zkušebně s tím kraj začal na základě rozhodnutí radních před minulou zimní sezonou – a stejně bude postupovat i v té nadcházející. Na bezzásahové úseky silnic ponechané vlivům přírody, jejichž souhrnná délka dosahuje 294 kilometrů, upozorňují dopravní značky.