Z celkového objemu požadavků ve výši 236,3 milionu korun bylo přiznáno celkem 235,7 milionu, informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Věřím, že finanční příspěvky dostanou žadatelé v co nejkratší době,“ poznamenala. S dodatkem, že kůrovec je pro středočeské lesy velkou hrozbou: skutečně vážnou – a stále aktuální.

Peníze na obnovu porostů

Poskytnuté dotace, které kraj přerozděluje z peněz získaných od ministerstva zemědělství, by měly na holinách po vynucené těžbě broukem napadených stromů umožnit novou výsadbu lesních porostů. Již v minulosti Deník získal informace od zástupců vlastníků – a to shodné v různých středočeských regionech – že na obnovu porostů jim nezbudou peníze, jestliže nízké ceny za vykupované kůrovcové dříví často nepokryly ani náklady na jeho těžbu a přiblížení. Ve stejně obtížné situaci se ocitli jak nájemci lesů, tak i samotní vlastníci hospodařící „na svém“.

Jejich slova potvrzuje i náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří oblast zemědělství a životního prostředí. „Cílem dotačního programu bylo podpořit nestátní vlastníky lesů, jejichž ekonomická situace je kvůli probíhající kůrovcové kalamitě a drastickému propadu cen dříví kritická,“ konstatoval Petera.

David Rath.
Odklízel Rath majetek z dosahu soudů? Prý nikoliv

Peníze na les v nové podobě

Pro ty, kteří v lesích hospodaří a zajistit obnovu porostů po těžbě patří k jejich povinnostem (jež platí i při odstraňování následků řádění lýkožrouta smrkového), jsou určeny kompenzace „za snížené zpeněžení jehličnatého dříví z nahodilé těžby“ odstupňované v určených sazbách. Ty byly stanoveny tak, aby zaručovaly, že lesnicky hospodařící subjekty budou schopné zajistit výsadbu nových a druhově pestřejších lesů – od dosud převažujících smrkových monokultur se lišících vyšším zastoupením původních dřevin včetně listnáčů. T

ak, aby lesy plnily svou funkci i v případě dalšího přemnožení „brouka“ a za situace, kdy jsou stromy jako nyní oslabeny dlouhotrvajícím suchem. Kůrovec by jinak (alespoň podle tradičních lesnických pouček) měl za běžných okolností napadat hlavně čerstvé polomy – přičemž zdravé stromy by si s jeho náletem měly poradit a většinu nevelkého hmyzu dokázat zalít pryskyřicí.

Úředníci se vyznamenali

To, jak se podařilo žádosti o příspěvky zúřadovat, oceňuje ředitel krajského úřadu Jiří Holub. Chválí tým podřízených z oddělení zemědělství a lesnictví, kteří prý na posuzování žádostí skutečně mákli. „Přes své personální obsazení a nastalou epidemiologickou situaci související s nemocí covid-19 zvládli díky enormnímu úsilí administrovat veškeré požadavky ještě před termínem,“ uvedl Holub. Odkázal tím na fakt, že termín ukončení administrace byl stanoven na 30. červen – a podařilo se vše zvládnout o pět dní dříve. Namísto v úterý již ve čtvrtek předchozího týdne.

Ilustrační snímek.
Vítězi v participativním rozpočtu kraje jsou všechny projekty

Příspěvky na snížení dopadů kůrovcové kalamity

- Žadatelé s právy a povinnostmi vlastníka lesa uplatnili v rámci územní působnosti Středočeského kraje celkové požadavky ve výši 236 330 430 Kč

- Po zhodnocení žádostí bylo přiznáno celkem 235 712 464 korun

Zdroj: Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje; údaje se týkají škod za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018