Potravinová banka je instituce, která shromažďuje jídlo darované z různých zdrojů, aby ho následně mohla přesměrovat k potřebným: ať už organizacím, které pracují s různými ohroženými skupinami, nebo i jednotlivcům. Odběratelů v poslední době výrazně přibylo, a to jak mezi spolupracujícími neziskovkami, tak i mezi příchozími. Na základě vlastních poznatků na to upozorňuje hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Pandemie Covidu-19 ovlivnila i počet lidí a organizací, kterým banka pomáhá. Ke konci roku 2021 šlo o 70 tisíc klientů,“ uvedla hejtmanka. „Kromě velkého nárůstu počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán také velký nárůst počtu organizací, které pomoc odebírají. V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou mezi nimi i města a obce. Očekává se, že kvůli pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí v nouzi dále přibývat,“ doplnila Pecková.

Sama má s potravinovou banku osobní zkušenost. Ne že by jí potřebovala využít, aby nasytila své děti (což jinak u žen bývá obvyklý důvod kontaktu), ale v prosinci se byla v jejím skladu podívat a prohlédla si, jak vše funguje. A už tehdy nešetřila slovy chvály. Ta se nyní nerozpakuje zopakovat. „Měla jsem možnost zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc potravinová banka poskytuje, jak je odpovědně provozována, jak nakládá s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou čerstvé a nezvládla by se distribuce celého množství v syrovém stavu,“ nenachází hejtmanka jediného křivého slůvka.

Připomněla, že zaměstnanci, z nichž mnozí jsou bývalými klienty, také ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky, které jsou konzervovány pro další konzumaci. „Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech, přerozděluje potraviny od obchodních řetězců, od výrobců a soukromých dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce i azylové domy,“ shrnula činnost Pecková.

Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je v současné době největší potravinovou bankou v České republice. Založena byla v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank.