Doporučí krajskému zastupitelstvu, aby se kraj finančně spolupodílel na vybudování nové páteřní stezky pro cyklisty na Voticku, jež by po celkovém dokončení měla v úseku Bystřice – Sudoměřice u Tábora a Nemyšl v Jihočeském kraji kopírovat trasu frekventované (a často také ucpané kolonami) silnice I/3.

Mikroregion Voticka se prostřednictvím svého předsedy Viktora Lišky obrátil na hejtmanství s žádostí o finanční spoluúčast na zpracování projektové dokumentace – a krajští radní navrhují vyhovět. Doporučují poskytnout individuální dotaci, která by uhradila necelou polovinu nákladů na projektovou dokumentaci za 1,5 milionu korun.

Pokud středočeští zastupitelé kývnou, kraj by měl zaplatit 700 tisíc korun. Na zbývajících 847 tisíc by se složily obce, městys a město sdružené v mikroregionu: Červený Újezd, Heřmaničky, Jankov, Ješetice, Mezno, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice a Zvěstov.

Projekt, který přivede do kraje více turistů, si podporu zaslouží, míní středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO), jenž věří, že se návrh setká s podporou krajských zastupitelů napříč politickými stranami. „Náklady na pořízení projektové dokumentace takovéto stavby cyklostezky jsou skutečně enormně vysoké,“ poznamenal Petrtýl.

Zdůraznil také, že vybudovat cyklostezku je v regionu dlouhodobým záměrem: už od roku 2016 jedná mikroregion se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o možnosti využít v současnosti opuštěné drážní těleso.

Podle priorit možné výstavby cyklostezky a stupně připravenosti se projekt dělí na tři etapy, vysvětlil předseda mikroregionu Liška. „V současnosti se nám podařilo dovést k meziresortnímu jednání převod pozemků v I. etapě, v úseku Votice – Olbramovice. Pro tuto etapu také již dokončujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí, kterou financují zainteresované obce,“ konstatoval. Připomněl, že SŽDC nyní řeší žádost o převod pozemků pro II. etapu, kdy jde o úsek Olbramovice – Bystřice. A začala již i jednání týkající se úseku Votice – Sudoměřice u Tábora.