S dokončením rozsáhlé rekonstrukce, která byla dokonce rozdělena do dvou stavebních sezon, se původně počítalo až za měsíc. Na jaře však pomohla koronavirová omezení, kvůli nimž se výrazně snížila intenzita dopravy – a bylo tudíž možné některé plánované etapy prací sloučit. Dodavatel navíc nemusel spoléhat na časovou rezervu pro případ nepříznivého počasí. A do třetice: ukázalo se, že v části úseku je spodní podkladová vrstva v tak dobrém stavu, že ji nebylo nutno nahrazovat. Úplně hotovo sice ještě není – do října se však počítá už jen s dílčími pracemi ve středním dělicím pásu, které si vyžádají pouze snížení rychlosti v konkrétním místě.

„Pracovat budeme ještě na exitu 2, kde budou po polovinách vyměněny povrch vozovky, ocelová svodidla a veřejné osvětlení – a v polovině září dokončíme práce na odpočívce Průhonice na 5. kilometru směrem do Prahy,“ upřesnila mluvčí dodavatelské společnosti Eurovia CS Iveta Štočková.

Rozsáhlá oprava za 423 milionů korun bez DPH se týkala úseku, kterým projíždí až sto tisíc vozidel denně. ŘSD ji zadalo právě firmě Eurovia CS, která zde pracovala za plného provozu; pouze se zimní přestávkou. „Došlo ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení,“ shrnula Štočková zásadní proměny. Připomněla, že jejich součástí byly rovněž zásahy na dvou odpočívkách i přilehlých nájezdech a sjezdech z dálnice.

Zásadní opravy na dálnici D1 za Prahou

* Práce v roce 2019 (červenec – říjen):
- oprava hlavní trasy ve dvou úsecích (km 2,3 – 5,3 a km 9,5 – 11,2)
- oprava vozovky a krajových svodidel exitu 2 – pravá strana
- oprava odpočívky Újezd u Průhonic vpravo
- oprava veřejného osvětlení ve středním dělicím pásu v km 0,000 – 1,950
- oprava krajového veřejného osvětlení v km 0,400 – 2,320

* Práce v roce 2020 (červen – září):
- oprava vozovky v km 5,3 – 9,4 včetně větví exitu 6 vpravo
- oprava vozovky v km 9,4 – 9,7 v rozsahu odbočovacích pruhů
- oprava vozovky v km 11,2 – 12,0
- oprava odpočívky Újezd u Průhonic vlevo
- oprava vozovek větví exitu 2 vlevo
- oprava vozovek všech přejezdů středního dělicího pásu v km 2,8 – 9,5
- výměna stožárů veřejného osvětlení a kabelových rozvodů ve středním dělicím pásu v km 1,8 – 2,8
- výměna kabelových rozvodů a stožárů veřejného osvětlení
- doplnění svodidel v krajnici levého jízdního pásu v km 0,5 – 0,7 a podél připojovacích a odbočovacích pruhů exitu 2 vlevo

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic