Trénují na nich zákroky, s nimiž se mohou v terénu setkat při poskytování neodkladné péče u těch nejzávažnějších stavů; v případech, kdy skutečně jde o život.

Na dětských resuscitačních modelech záchranáři nacvičují nejen nepřímou masáž srdce, ale také třeba zajištění dýchacích cest například v podobě endotracheální intubace. Či kupříkladu zajištění žilního vstupu včetně nácviku intraoseální varianty (jehla se závitem je zaváděna do dřeně dlouhých kostí) sloužícího nejen k podávání léčiv, ale v záchranářské praxi často i náhradních roztoků při větších krevních ztrátách.

I když ředitel záchranné služby Pavel Rusý potvrzuje, že třeba kardiopulmonální resuscitace je pro záchranáře běžnou součástí práce, další trénink má přesto značný význam. „Možnost nácviku mimo ostrý zásah s okamžitým vyhodnocením poskytnuté péče nás posouvá dál,“ vysvětlil Rusý.

Vedle nových dětských figurín slouží středočeským záchranářům k výcviku ještě jedenáct figurín používaných již dříve. Nově přibudou ještě tři celotělové figuríny s tabletem či napojením na počítač, jejichž pořízení vyjde na více než 844 tisíce korun. Pořízení umožní dotace od ministerstva zdravotnictví, jejíž přijetí před měsícem schválili krajští radní. Podle slov Rusého to přinese ještě důkladnější procvičování činnosti v situacích, kdy je klíčová přesnost provedení – a současně může rozhodovat každá sekunda. „Je to další posun v péči o naše občany,“ zdůraznil ředitel středočeské záchranky k významu nácviku činnosti v život ohrožujících situacích.

Nákupy vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, která funguje jako krajská příspěvková organizace, jsou ale mnohem častější. Nejnověji krajský úřad informoval, že na svém prozatím posledním jednání středočeští radní minulý týden ve čtvrtek schválili nákup vozidel pro záchrannou službu za deset milionů korun. Vyslovili mimo jiné souhlas s pořízením jedné sanitky, dvou aut pro převoz lékařského týmu v rámci setkávacího systému rendez-vous (doktoři nejezdí přímo v sanitce, ale na místo zásahu jsou vysíláni samostatně; snáz pak mohou pokračovat na další místo, kde je potřebná jejich odbornost).

Autopark záchranářů dále podle čerstvého rozhodnutí radních mají nově doplnit ještě dvě vozidla speciální.