Už před více než měsícem kraj zveřejnil na svém webu zprávu o tom, že byla zbavena funkce pracovnice pověřená řízením, vést zařízení dostal dočasně za úkol ředitel Domova seniorů T. G. Masaryka v Berouně Ondřej Šimon.

Prověřování se podle slov Heřmanové týká mimo jiné hospodaření i zvěstí o údajně nestandardním zacházení se zaměstnanci. Radní naznačila, že mimo jiné měla existovat jakási složka s informacemi vedenými na jednoho z pracovníků domova. Připustila ale, že předmětem důkladné prověrky je něco jiného. Opoziční zastupitel Martin Kupka (ODS) zmínil, že podle jeho informací se vedle vážného porušení „standardních personálních vztahů“ prověřuje i cosi se sexuálním pozadím. To Heřmanová blíže nekomentovala.

Další kroky budou podle slov radní záviset na konečných výsledcích jak vlastního šetření kraje, tak i poznatků získaných od policie. Nyní je prý nejdůležitější zkonsolidovat poměry – přičemž už dnes lze potvrdit, že se údajné nepravosti sice podepsaly na vztazích v pracovním kolektivu, avšak nijak nepoznamenaly péči o klienty.

Předmětem zkoumání kontrolorů je zřejmě dění v domově v uplynulých čtyřech letech. Někdejší ředitel odešel na post starosty města jako uvolněný funkcionář – formálně tedy zůstává zaměstnancem domova. Řízením pak byla pověřena jedna z tamějších pracovnic – přičemž Heřmanová naznačila existující podezření, že fakticky do chodu organizace mohl zasahovat někdo jiný. Dnes má na urovnání poměrů dohlédnout ředitel Šimon z Berouna, jehož doporučením je prý to, že v jím řízeném domově je vše v pořádku. „Až se cokoli zjistí, budeme informovat,“ ujistila radní Heřmanová s tím, že zprávu obdrží také kontrolní výbor středočeského zastupitelstva.