Na počátku byla návštěva dvou dětí ve věku pod 15 let na policii. Ty se v doprovodu svých rodičů objevily již v úterý 29. ledna na služebně v Brandýse nad Labem. Skupinka přišla odevzdat nález: opuštěné předměty objevené na veřejně přístupném místě, mezi nimiž nechybělo ani nakolik desítek tisíc korun. Chvíli to pak sice trvalo, nicméně podle odevzdaných věcí se policistům podařilo najít majitele, jimž pak mohlo být všechno vráceno.

„Policisté však evidují i opačné případy, kdy si lidé nalezené věci či peníze ponechají. Tím se však dopouští protiprávního jednání,“ upozornila Hašlová, že za zatajení nálezu může v případě odhalení a odsouzení být ve hře až roční pobyt za mřížemi. Pokud by šlo o čin se značným prospěchem, je maximum dokonce pět let – a v případě prospěchu velkého rozsahu se horní hranice sazby stanovené trestním zákoníkem šplhá dokonce až na odnětí svobody v trvání osmi let. To však už je řeč o hodnotě věci nad půl milionu korun, případně dokonce převyšující pět milionů.