Nadále platí, že se jedná o nejlidnatější kraj republiky, připomněl Pavel Hájek z krajské správy statistického úřadu. Upřesnil, že zvýšení počtu obyvatel souvisí se stěhováním: takto ve středních Čechách přibylo 15 833 osob (což představuje meziroční nárůst o 15 procent). „V záporných hodnotách byl, obdobně jako v roce 2020, přirozený přírůstek, který se navíc následkem pokračující zvýšené úmrtnosti meziročně prohloubil o 84,6 procenta,“ uvedl Hájek. S upřesněním, že loni v kraji zemřelo o 1597 osob více, než kolik se narodilo dětí. Počty narozených dětí nad úmrtími ve středních Čechách převážily pouze v nejbližším okolí metropole: výrazněji na Praze-východ, ale i na Praze-západ.

Smutná čísla covidového roku

Jestliže loni přišlo na svět 15 111 nových Středočechů, lze to vnímat jako vysokou porodnost. V porovnání s předchozím rokem je zřejmý nárůst o 4,7 procenta – přičemž Hájek upozorňuje na druhý nejvyšší počet od roku 2011.

Vysoký však byl i počet zemřelých: 16 708. Oproti roku 2020 zaznamenali statistici o 9,2 procenta více úmrtí; ještě výraznější nárůst pak ukazuje porovnání s obdobím před pandemií onemocnění covid-19. „V porovnání s průměrem let 2015 až 2019 zemřelo v roce 2021 o 26,3 procenta osob více,“ odkázal Hájek na čtvrtinový nárůst počtu zesnulých ve srovnání s časy, než se začal začal šířit koronavirus.

Kraj zaznamenal příliv lidí z východu

Počet lidí, jimiž se počet obyvatel kraje loni rozhojnil v souvislosti se stěhováním z jiných krajů republiky, 8827, se proti předchozímu roku nijak dramaticky nezměnil: statistici hlásí nárůst o 2,6 procenta. Výrazně však stoupl počet nových příchozích z ciziny: 7006 osob. To přestavuje navýšení o více než o třetinu; o 36,9 procenta.

Den pro handicapované, děti z azylových domů a děti uprchlíků z Ukrajiny se konal v Praze na Matějské pouti.
Kolotoče neosiřely ani v pondělí. Matějská patřila českým a ukrajinským dětem

Jednoznačně nejvíce cizinců přišlo loni do středních Čech z Ukrajiny: 5405. I s tím souvisí nynější zájem válečných uprchlíků ze země napadené ruskou armádou o středočeský region: mnozí běženci míří do oblastí, kde se již dříve usadili jejich příbuzní a známí. Další nejběžnější země původu následují až s výrazným odstupem: z Ruska přišlo 231 lidí, z Rumunska 218. Početnější jsou pak i nově příchozí Vietnamci (155), Bělorusové (114) a Maďaři (109). Občanů Slovenska vlivem stěhování naopak v kraji ubylo, a to poměrně výrazně: o 431 osob.

Skutečný pohyb obyvatel je totiž podstatně výraznější, než by naznačovala čísla hovořící o přírůstcích. Celkově se do středních Čech přistěhovalo 34 482 občanů – z toho bezmála polovina do nejbližšího okolí hlavního města – a naopak 18 649 se jich odstěhovalo. „Počet přistěhovalých osob byl meziročně o 14,2 procenta vyšší, vystěhovalých bylo více o 13,2 procenta,“ uvedl Hájek. V souvislosti se stěhováním se počet obyvatel zvýšil ve všech středočeských okresech. Největší zájem, jak ukazují přepočty přistěhovalých na tisíc obyvatel, projevovali nově příchozí o Prahu-východ, Berounsko, Prahu-západ, Kolínsko a Nymbursko.

Okres  Narození  Zemřelí  Přirozený přírůstek  Přistěhovalí  Vystěhovalí  Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Obyvatel k 31. 12.
Benešov 1056 1324 -268 2212  1387  825  557  99 304
Beroun 1091 1095 -4 3323 1607 1716 1712 96 575
Kladno  1667  2239 -572  3605  2689  916  344  164 455
Kolín  1113 1390 -277 3662 2119 1543 1266 103 874
Kutná Hora  826 1137 -311 1855 1178 677 366 75 659
Mělník  1265 1357 -92 3037 2068 969 877 109 322
Mladá Boleslav  1415 1606 -191 3281 2463 818 627 127 553
Nymburk  1122 1295 -173 3214 2021 1193 1020 101 092
Praha-východ 2149 1716 433 8429 4861 3568 4001 188 220
Praha-západ 1626 1272 354 6834 4408 2426 2780 151 033
Příbram 1225 1459 -234 2119 1336 783 549 114 326
Rakovník 556 818 -262 1154 755 399 137 54 886
Středočeský kraj 15 111 16 708 -1597 34 482 18 649 15 833 14 236 1 386 299