Plyne z něj, že od ledna do září registrovali středočeští policisté 15 607 trestných činů. Přibližně desetinu – 1657 případů – představují skutky hospodářského charakteru; v rámci takzvané obecné kriminality policisté prošetřovali 11 499 případů. 

Jednoznačně dominovaly krádeže prosté, kdy zloděj sebere něco, co je volně přístupné: bylo jich 4035. Krádeží vloupáním, tedy spojených s překonáním zabezpečení majetku, bylo méně: 2573 případů. Zanedbatelný bohužel není ani počet násilných trestných činů, k nimž se řadí nejen vražedné jednání, ublížení na zdraví, mučení nebo týrání, ale do této skupiny patří třeba i loupeže, vydírání, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, stejně jako nebezpečné vyhrožování či nebezpečné pronásledování. Takových skutků policisté ve středních Čechách za prvních devět měsíců loňského roku řešili dohromady 1059.

Najít pachatele se v kraji podařilo u zhruba poloviny prošetřovaných případů; údaje statistiků zmiňují 7152 objasněných trestných činů. Postupně toto číslo ještě naroste; bývá běžné, že pachatele řady skutků se daří dopadnout s odstupem: buď po delším vyšetřování, nebo v souvislosti s prošetřováním okolností dalších činů, jichž se dotyčná osoba dopustila. Tradičně nejvyšší objasněnost mají nezávažnější násilné skutky; naopak nejobtížněji se daří odhalovat pachatele drobnější trestné činnosti majetkového charakteru.

Smutné prvenství v počtu násilných trestných činů drží Kladensko s 245 případy. Následují nejbližší okolí hlavního města (na Praze-východ a Praze-západ dohromady 167 činů) a Příbramsko (107). Kdo by snad očekával, že na špici by mohlo být i Mladoboleslavsko, bude asi překvapen: to je se 78 skutky porovnatelné s Mělnickem (77) – a před ně se dostaly ještě Kolínsko (95) a Nymbursko (92). Naopak nejméně násilností zaznamenali policisté na Kutnohorsku (33), Benešovsku (42) a na Rakovnicku (57).

Krádežím jednoznačně vévodí okolí metropole (v policejním členění Praha-venkov) – a to jak z hlediska nahlášených krádeží prostých (968), tak krádeží vloupáním (669). Podstatnou roli hraje nejen fakt, že jsou zde významné rekreační oblasti s chatami a chalupami, ale i to, že jde o nejbouřlivěji se rozvíjející oblast středních Čech, kde nejintenzivněji přibývá obyvatel a hodně se staví. Nemile pilní byli zloději rovněž na Kladensku (602 krádeží a 290 vloupaček), ale také na Mladoboleslavsku, Příbramsku, Kolínsku či Berounsku.

Z hlediska celkového pohledu na obecnou kriminalitu, zahrnující násilné i majetkové činy, vévodí neveselému žebříčku Praha-venkov s 2743 evidovanými případy. S odstupem následuje Kladensko (1772), dále pak Mladoboleslavsko (1178) a Příbramsko (1109). Nebezpečněji se mohou cítit – alespoň z pohledu čísel – lidé na Rakovnicku (398 skutků), Kutnohorsku (455) a Benešovsku (610).

Středočeská kriminalita v prvním až třetím čtvrtletí roku 2017

Region      Registrováno skutků Z toho objasněno Násilné činy Krádeže vloupáním Krádeže prosté Ostatní majetkové činy Hospodářské činy
Benešovsko 858 386 42 138 215 91 90 
Berounsko 1036 374 66 202 298 96 106
Kladensko 2372 1184 245 290 602 198 273 
Kolínsko 1143 589 95 236 252 85 134 
Kutnohorsko 668 272 33 138 152 50 90 
Mělnicko 1205 542 77 192 353 96 88 
Mladoboleslavsko 1544 758 78 273 461 150 144
Nymbursko 1005 514 92 127 259 66 92 
Praha-východ + Praha-západ 3731 1522 167 669 968 336 447 
Příbramsko 1469 740 107 209 360 138 125 
Rakovnicko 576 271 57 99 115 59 68 
Středočeský kraj 15 607 7 152 1059 2573 4035 1365 1657
Praha 37 935 8915 1162 3976 18 630 3672 4754
Česká republika 155 234  69 313   10 852  18 142 49 625 14 005  20 737

Zdroj: Český statistický úřad