Například na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, jež se zapojí i do pořadatelství krajského kola, byly bodovanými soutěžními disciplínami sebeprezentace, poznávání anatomických modelů a vědomostní kvíz. Jinde sázejí i na praktické úkony – třeba na aplikaci inzulínu nebo činnost u pacientského lůžka (ať už při péči o figuríny, nebo o figurantky z řad spolužaček, jež si tuhle roli dokážou i pěkně vychutnat). A dojít může i na úkoly psychologického charakteru. Nad takovým jednoduchým zadáním se může zamyslet každý: jak asi přesvědčit svéhlavého a vztahovačného diabetika, že by bylo lepší dát přednost nemocničnímu obědu zapitému hořkým čajem, když mu rodina přinesla jeho milovaný štrúdl a pivo? Soutěžící, jimž se ve školních kolech dařilo nejvíc, se zanedlouho utkají v krajském kole. To bude ve středu 16. a ve čtvrtek 17. října hostit Oblastní nemocnice Kladno.

Studiu na zdravotnických školách představitelé Středočeského kraje fandí – a vítány by byly i mnohem vyšší počty absolventů nastupujících do praxe ve svém oboru. Zvláště nemocnice se totiž s nedostatkem sester dlouhodobě potýkají. Příprava nižších zdravotnických kádrů je dokonce podporována v rámci krajského stipendijního programu. Týká se to oboru Praktická sestra a nyní již dobíhajícího oboru Zdravotnický asistent.

Vedle těchto sil potřebných ve zdravotnických zařízeních, které samostatně zajišťují ošetřovatelskou péči i jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče a pod odborným dohledem nebo přímým vedením členů týmu s vyšší kvalifikací se mohou podílet také na poskytování specializované péče, vychovávají zdravotnické školy i další odborníky. Patří k nim samostatně pracující diplomované sestry, ať všeobecné či dětské; obor zdravotnické lyceum pak představuje především přípravu na budoucí studium na vysokých školách. Zdravotnické školy ale školí třeba i diplomované zdravotnické záchranáře pro sanitky s nelékařskou posádkou i pro pracoviště akutní medicíny. Studují tam však třeba i budoucí maséři či nutriční terapeuti nebo asistenti.

I v oborech, které mají vysloveně ženské pojmenování, se přitom na budoucí profesní dráhu mohou připravovat také mladí muži. Vyloučena vlastně není ani jejich účast ve studentském klání Miss sestřička.