Zamýšlené investiční peníze mají být určeny celkem na deset projektů. Těmi nejzásadnějšími jsou rekonstrukce interny a chystané nové vybudování komplexního rehabilitačního centra v Benešově, dále rekonstrukce dvou oddělení plus zázemí v Kolíně a dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku v Příbrami, plyne z informací radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO).

„Převedeme nemocnicím na jejich už rozjeté investiční akce nevyčerpané peníze z minulého roku, aby mohly co nejrychleji uzavřít dodatky ke smlouvám a své projekty dokončit,“ upřesnil Bezděk. Připomněl, že vesměs se jedná o dlouhodobě plánované akce zařazené do takzvaného zásobníku krajských investic na rok 2019.

Středočeské oblastní nemocnice fungující jako akciové společnosti ve stoprocentním vlastnictví kraje jsou v Benešově, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. Pod kolínskou nemocnici spadá i nemocnice v Kutné Hoře. Vedení těchto nemocnic hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) již od konce loňského roku upozorňuje, že letos vedení kraje nepočítá s dotacemi na zajištění provozu nemocnic, jež byly poskytovány v uplynulých letech; na své fungování by si měly vydělat samy. Peníze od kraje mají sloužit jen k jejich vylepšování – tedy právě na investice.

Nejvýznamnější chystané investice do krajských nemocnic

* Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

+ Rekonstrukce interního pavilonu:
- Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 ve výši 33 milionů korun.
- Celkové náklady na rekonstrukci interny dosahují 68 milionů korun; z toho 66 milionů je celková investiční dotace z rozpočtu kraje a dva miliony uhradí nemocnice z vlastních zdrojů.
+ Komplexní rehabilitační centrum:
- Celkové předpokládané náklady činí 230 milionů korun, z toho z rozpočtu kraje je v roce 2019 navrhováno poskytnout 30 milionů.
- Na rok 2020 podá benešovská nemocnice žádost o investiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 197 milionů korun. Z vlastních zdrojů bude nemocnice hradit tři miliony.
- Jde o výstavbu zcela nového rehabilitačního centra. Vznik moderního pracoviště rehabilitace umožní poskytovat akutní i následnou rehabilitační péči nejen pacientům z oddělení chirurgie a ortopedie, ale také neurologie a interny. Umožní větší propustnost akutních lůžek, zkrácení doby hospitalizace a zvýšení výnosů zejména na oddělení ortopedie (kloubní náhrady a úrazy) a chirurgie (lymfodrenáže, šlachy).
- Nové pracoviště také umožní rehabilitaci klientům ze spádového regionu, kteří nespadají svou diagnózou do rehabilitačního ústavu v Kladrubech – a v současné době nemají nikde v regionu možnosti lůžkové rehabilitace.

* Oblastní nemocnice Kolín

+ Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče:
- Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na investiční akci ve výši 54,813 milionu korun na rok 2019.
- Celkové předpokládané náklady činí 99,313 milionu korun, z toho 79,313 milionu představuje investiční dotace z rozpočtu kraje. Z vlastních zdrojů by měla nemocnice hradit 20 milionů.
- V rámci akce proběhne rekonstrukce lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče ve třetím podlaží společně s dodávkou zdravotnické technologie a vybavení, rekonstrukce porodního oddělení v šestém podlaží včetně dodávky zdravotnické technologie a vybavení. Součástí jsou i rekonstrukce výtahů v objektu gynekologie, vytvoření propojovací nadzemní chodby pro provoz operačních sálů v objektu gynekologie a rekonstrukce strojovny vzduchotechniky v sedmém podlaží.

* Oblastní nemocnice Příbram
+ Dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku – ambulance a zákrokové sály
- Na rok 2019 se počítá s krajskou investicí ve výši 26,5 milionu korun.
- Celkové předpokládané náklady činí 99,892 milionu korun, z toho 95 milionů představuje investiční dotace z rozpočtu kraje; vlastní zdroje nemocnice činí 4,892 milionu korun.
- Jedná se o rekonstrukci třetího, druhého a prvního nadzemních podlaží a prvního podzemního podlaží křídla D4 monobloku příbramské nemocnice – včetně přístavby komunikační vertikály s důrazem na řešení problematiky zákrokových sálů a ambulantního provozu.
- Investice je nezbytná kvůli nutnosti řešit havarijní stav tohoto nemocničního provozu, který neodpovídá současným normám. Je třeba vyhovět provozním, hygienickým, mikroklimatickým i požárním předpisům.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje