V minulých letech bývalo zvykem, že s příchodem jara a s tím souvisejících sezonních prací se podíl lidí bez práce snižoval výrazněji. Letošek však nabídl omezené možnosti uplatnění – obzvlášť ve sféře služeb. Zatím se však nenaplňují ani obavy z výrazného nárůstu nezaměstnanosti vlivem koronavirové krize a jejích dopadů na ekonomiku. Byť rozdíl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je patrný: meziročně se nezaměstnanost v kraji zvedla o 0,64 procenta.

Středočeská nezaměstnanost byla ve srovnání s celostátním průměrem o půl procenta nižší. Celorepublikově dosahuje hodnoty 4,10; rozdíl tedy představuje 0,51 procentního bodu. Prakticky totožná, byť aktuálně nepatrně nižší, je nezaměstnanost ve středních Čechách ve srovnání s hlavním městem Prahou. Pro metropoli vyplynula z přepočtených hlášení úřadů práce o evidovaných uchazečích o zaměstnání míra nezaměstnanosti vyčíslená na 3,62 procenta.

V krajském žebříčku nastaly změny

V rámci Středočeského kraje lze zaznamenat výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony. Dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost vykazují okresy Mladá Boleslav a Praha-východ. Bývalo zvykem, že v čele pomyslného žebříčku figurovala oblast nejbližší hlavnímu městu; nyní si tyto okresy pořadí prohodily. Oba však mají nezaměstnanost téměř shodnou: jen mírně nad hodnotou dvou procent. Pod třemi procenty dále zůstávají okresy Benešov a Praha-západ. Naopak na pět procent se vyšplhaly okresy Mělník a Kladno. Více než čtyřprocentní nezaměstnanost dále v kraji vykazují Příbramsko, Nymbursko a Kolínsko.

Vývoj míry nezaměstnanosti ve středních Čechách

Okres  Duben Březen Únor  Leden
Benešov  2,5  2,6  2,7 2,7
Beroun  3,6  3,7 3,8 3,8
Kladno 5,0  5,0 5,0  5,0
Kolín 4,4  4,5  4,6 4,6
Kutná Hora  3,5 3,8 4,0 4,0
Mělník 5,0 5,0  5,0 4,9
Mladá Boleslav 2,1 2,1  2,2 2,3
Nymburk  4,6  4,8  4,8  4,9
Praha-východ  2,1 2,2  2,2  2,1
Praha-západ  2,9  3,0 3,0  3,0
Příbram  4,7 5,0  5,1 5,1
Rakovník  3,6 3,7 3,8 3,7
Středočeský kraj  3,6  3,7  3,8 3,7

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; údaje jsou v procentech