Nabídnout přitom může nejen informace o konkrétních zásazích a dalším dění na záchranné službě, ale i vlastní poznatky a zkušenosti. Ty získávala mimo jiné na pozici zdravotnického záchranáře v týmu vyrážejícím do akce z hostivického výjezdového stanoviště, Působila také jako všeobecná sestra na emergency Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích. K její kvalifikaci dále patří vzdělání inženýra krizového řízení.

Ředitel Rusý upozornil, že v minulých letech se také účastnila záchranářské stáže v USA, konkrétně v rámci EMT California Emergency Medical Services Authority, má za sebou kurzy Horské služby ČR, a to letní i zimní – a také je držitelkou certifikátu o účasti v kurzu jazykové školy ILSC v kanadském Torontu. A když už se tentokrát stal ředitel jejím mluvčím, shrnuje další údaje v souhrnu odpovědí na otázky, které snad leckomu blesknou hlavou: „Petra mluví plynně anglicky, ve volném čase se věnuje rodině, sportu a jízdě na motocyklu.“

Jmenování Homolové podle slov Rusého vzešlo z pečlivého zvážení všech jejích zkušeností nejen v rámci záchranky, ale i jejích komplexních znalostí fungování integrovaného záchranného systému jako celku. „Její úkol nebude jednoduchý, neboť přichází do funkce v době obrovské zátěže všech složek,“ poznamenal Rusý. S tím, že od nové mluvčí očekává předávání relevantních informací o mimořádných situacích a zajištění dostupnosti informací o probíhajících událostech.

Dosavadní mluvčí Petra Effenbergerová kladenskou centrálu krajské záchranky neopouští. Stala se asistentkou nového ředitele Rusého. Také Jiří Knor, donedávna krajskými radními pověřený vedením organizace, zůstává: na své původní pozici náměstka ředitele pro léčebně preventivní péči. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje funguje jako jedna z krajských příspěvkových organizací.