Za problematický úsek, který nutně potřebuje projít proměnou, je tam považována 19kilometrová část mezi Kolínem a odbočkou na Babín (a to včetně zamýšlené „Libické spojky“, zkracující spojení na Hradec Králové).

Jak moc je zde modernizace trati potřebná, podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) potvrdí snad každý, kdo jezdí vlakem mezi Kolínem a Lysou nad Labem. „Jde přitom o velmi frekventované spojení; proto je v zájmu kraje projekt maximálně urychlit,“ připomněla. Cílem je nejen zvýšení rychlosti a posílení bezpečnosti, ale také zlepšení komfortu pro cestující.

Řidičům je od začátku srpna k dispozici opravená silnice v Plaňanech.
Po opravě silnice řidiče přivítá nasvícená brána

V části trati se počítá s rekonstrukcemi a modernizací nynější trasy kolejí, částečně má jít o novostavbu. K posouzení byly krajským radním předloženy tři návrhy – s označením V1, V2 a V4, připomněl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). S tím, že po komplexním zhodnocení všech dostupných údajů rada doporučila výstavbu buď podle varianty 2, nebo variantu 4. „Realizace varianty 1 není vhodná, jelikož může narušit migračně významné území a dálkový migrační koridor velkých savců. Dále má varianta 1 významně negativní vliv na biotopy zvláště chráněných druhů velkých savců,“ vysvětlil Petera, co při rozhodování v rámci procesu EIA hrálo stěžejní roli.

Kdy by se mělo stavět, zatím nelze říci. Řečeno úřednickým jazykem: časový horizont není přesně specifikován.

Chystané rekonstrukce železnice o Kolína
* Plány počítají s pracemi zahrnujícím části železničních tratí:
- číslo 231 (Kolín – Lysá nad Labem);
- číslo 020 (Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou)

* Zamýšlená stavba zahrnuje:
- výměnu železničního svršku a spodku;
- rekonstrukci mostů a propustků na současné trati a výstavbu nových mostních objektů na nové části trati;
- rekonstrukci, případně nové vybudování) staničního a traťového zabezpečovacího zařízení včetně rozhlasových a informačních systémů;
- rekonstrukci železničních přejezdů – avšak zachováno jich má být jen minimum: z důvodu zvýšení bezpečnosti má být řada přejezdů zrušena (buď bez náhrady, nebo budou nahrazeny s vybudováním mimoúrovňového křížení);
- uvažuje se dále o přeložkách některých silnic (především pozemních komunikací číslo III/3281 a III/3283)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Návrat do napoleonských časů na kolínském ostrově.
Návrat do napoleonských časů na kolínském ostrově poznamenalo deštivé počasí