Původně mělo rozhlednu stavět město Rožmitál pod Třemšínem, ale pozemek, kde má stát, přešel do vlastnictví Arcibiskupství Pražského. Právě to již několik let stavbu připravuje. Už v roce 2017 byl ve výběrovém řízení z devíti uchazečů vybrán Ateliér Jan Brotánek, aby vypracoval návrh. Jeho autory jsou Jan Brotánek a Jan Karel a v současné době s hotovým návrhem soutěží v celostátní anketě o Dřevěná stavba roku 2019.

Podle Jana Liebnera z Investičního odboru Správy majetku Arcibiskupství pražského se projekt pohnul dál. Vrch prošel odborným průzkumem a proběhla rovněž jednání s Národním památkovým ústavem, archeology, CHKO Brdy a rožmitálským stavebním úřadem. Po nich prý bylo jasné, že na původním místě rozhledna nebude. „Archeologický průzkum byl tedy proveden v předhradí, na louce, kde dnes stojí přístřešek s lavičkami. Dopadl příznivě a i geologický rozbor hornin potvrdil místo jako vhodné pro založení rozhledny,“ shrnul Liebner.

Radnice v Rožmitálu pod Třemšínem vznik rozhledny podporuje. „Věříme ve zdárný konec stavby,“ potvrdil radní Aleš Haluska a zdůraznil, že město na výstavbu přispěje i finančně. „Svazek obcí Mikroregionu Třemšín přispěje více jak jedním milionem korun,“ upozornil.

Rozhledna vyroste v I. zóně CHKO Brdy, navíc bude stát na území s archeologickými nálezy. Projekt s tím ale počítá. Příprava konstrukce se proto bude provádět v maximální možné míře ve výrobní hale. Na místě pak bude rozhledna montována po částech, aby se co nejvíce omezilo používání těžké techniky. Dřevo pro výrobu rozhledny dodá Polesí Rožmitál Arcibiskupství pražské a nepůjde o jen tak ledajaký materiál. Bylo těžené podle principů „lunárního dřeva“ v prosinci 2018, a to v novoluní bez okamžitého odvětvování. Po dobu tří týdnů kmeny zůstaly ve spádu korunami dolů. Následně byly kulatinové výřezy ručně odkorněny a dočištěny tak, aby poslední letokruh zůstal co nejvíce zachovaný. Tento postup dává dřevu jedinečné vlastnosti pro použití do konstrukce rozhledny.

Rozhledna podrobně:
Náklady kolem 8 milionu korun
Předpokládané dokončení: 2019
Výška: 37 metrů
Podlaha vyhlídkové plošiny: cca 30 metrů nad zemí
Tvar rozhledny: komolý šestiboký jehlan
V horní části rozhledny bude vyhlídkový koš se zastřešením také ve tvaru šestiúhelníku
V rozhledně bude ocelové točité schodiště se šestibokým půdorysem
Plocha pod rozhlednou bude vydlážděna štípanými kamennými placáky.