Pro příští rok před ním stojí velký úkol: připravit uzavření nových smluv o zajišťování dopravní obslužnosti s desítkami autobusových dopravců (desetiletou smlouvu týkající se vlaků podepsali představitelé kraje s Českými drahami již před rokem).

Během letoška a příštího roku má IDSK také dokončit začleňování autobusů ve zbývajících částech Středočeského kraje do systému Pražské integrované dopravy (PID). V hlavním městě je partnerem Ropid; Regionální organizátor PID.

Hledání bude pokračovat

Řízením IDSK je od 1. června pověřen dosavadní statutární zástupce ředitele Tomáš Duroň. O tom v květnu informoval středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) v souvislosti s odchodem dosavadního ředitele Michala Štěpána. Zůstane to tak i nadále, řekl Deníku Cinka. „Z uchazečů nebyl vybrán nikdo. Výběrové řízení bylo zrušeno a bude vyhlášeno nové,“ konstatoval.

Nakonec by se tak mohli dočkat svého cíle zástupci opozice z řad středočeské organizace STAN, jejíž předseda Věslav Michalik se v květnu obrátil na vedení kraje s výzvou, aby se s výběrem nového ředitele počkalo až na dobu po říjnových volbách do krajského zastupitelstva.

Rok ve službách kraje

Štěpán, známý především jako někdejší náměstek generálního ředitele Českých drah, působil jako šéf IDSK ve službách Středočeského kraje rok. Svůj odchod na jaře vysvětloval tím, že ho zlákal výběr z atraktivnějších nabídek na působení v oboru. Loni se především aktivně účastnil vyjednávání podmínek smlouvy o zajišťování drážní obslužnosti, přičemž i opozice oceňovala výhody, které přinášela jeho detailní znalost prostředí na železnici.

Úkoly ředitele IDSK jsou však mnohem obsáhlejší než starat se o to, aby organizace zajistila nastavení pravidel pro krajem dotovanou veřejnou dopravu i následně dohled na jejich dodržování. Ještě před svým obchodem například Štěpán zastupoval společně s radním Petrtýlem Středočeský kraj v porotě designérské soutěže, z níž vzešla budoucí jednotná vizuální podoba všech vozidel jezdících v rámci PID: šedivé autobusy, vlaky, tramvaje i metro s masivními svislými pruhy v červené barvě. Objevovat se má postupně – s nákupem nových vozidel či plánovanou obnovou nátěrů.

Štěpán, jenž IDSK opustil na sklonku května, byl ve funkci ředitele od poloviny května loňského roku. Vystřídal tehdy Pavla Procházku, kterého v březnu 2019 odvolali krajští radní s tím, že na jeho místo by měl přijít někdo ráznější – přičemž ho však současně pověřili řízením organizace až do příchodu nástupce.