Nástup nového ředitele krajského úřadu vždy musí ministr odsouhlasit; je to jedna z formálních nezbytností. Podobně zase tento ředitel v rámci kraje schvaluje jmenování nových tajemníků městských úřadů.

Bývalý ředitel je v jiném kraji

Někdejší ředitel Jiří Holub, nad jehož setrváním ve funkci se zdály viset otazníky už v době, kdy v říjnu vešly ve známost výsledky krajských voleb, rezignoval k 31. prosinci. Nyní už řediteluje o kus dál: stanul v čele Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Za svého působení ve středočeských službách se v uplynulých letech opakovaně dostal do centra pozornosti objektivů kamer a fotoaparátů. Bylo to především v době, kdy se vyjadřoval k zaměstnávání externích spolupracovníků na dohody o provedení práce či o pracovní činnosti, k souvislostem odvolacího řízení v kauze podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO), v momentu, kdy si na úřad přijeli pro vyžádané dokumenty kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu, v době, kdy se vedly debaty o využívání služeb externích právních firem – a nejnověji v létě, kdy vysvětloval souvislosti vysokých odměn, jež byly pravidelně vypláceny některým úředníkům. Vždy zdůrazňoval, že úřad pod jeho vedením má vše v pořádku, působí i rozhoduje nestranně – bez toho, že by si do toho nechal neoprávněně zasahovat od volených politiků – a dodržuje všechny právní i vnitřní předpisy. Případně že postupuje jako řádný hospodář a on sám jako odpovědný manažer. Či že plně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení.

Sám Holub připomínal i řadu úspěchů svého působení, které běžně zdůrazňovány nebyly. Vedle zvládnutí mimořádných agend mimo jiné vyzdvihl kladné hodnocení v úsilí o dosažení rovných příležitostí mužů a žen z řad zaměstnanců a pokroků při slaďování jejich pracovního a rodinného života. Či třeba zpřístupnění budovy úřadu handicapovaným nebo vytvoření komunikační linky pro neslyšící.

Aktuální přechodné období

Po odchodu Holuba byl dočasně vedením středočeského krajského úřadu pověřen Vítězslav Kaliba. Ten tam nastoupil k 1. prosinci, když na základě výběrového řízení získal post zástupce ředitele pro sekci řízení úřadu a samosprávy. Že toto pověření prozatím nadále trvá, potvrdil Deníku ve středu jeho sekretariát. Také Louška, který je nyní personalistou na ministerstvu vnitra, kde podle svých slov má setrvat do konce února, se ještě ve středu ke svému možnému nástupu do čela krajského úřadu vyjádřil pro Deník velmi zdrženlivě. „Vím, že takové procesy probíhají – nerad bych ale potvrzoval něco, co v tuto chvíli nejsem schopen doložit,“ konstatoval.

Zkušenosti z rozmanitých úřadů

Předtím, než nyní 48letý Louška nastoupil v létě roku 2018 na personální odbor ministerstva vnitra, působil ve funkci ředitele Zdravotnického zařízení ministerstva vnitra. Když ho na jaře 2018 z této funkce odvolal ministr v demisi Lubomír Metnar (za ANO), vzbudilo to nakrátko mediální ohlas. Z mnohem dávnější minulosti je Louška známý také jako ředitel Kulturního centra Zahrada na pražském Chodově. On sám na svém profesním profilu na portálu LinkedIn upozorňuje mimo jiné na své někdejší působení na postu tajemníka Městského úřadu Černošice či z dřívější minulosti působení na školském odboru pražského magistrátu nebo administraci evropských strukturálních fondů na ministerstvu vnitra.

V nové funkci bude Jan Louška řídit práci sedmi stovek podřízených. Krajští radní svým usnesením z 11. února, jež platí od 1. března, zvýšili počet systemizovaných pracovních míst na krajském úřadu na 701.