Inovační centrum, které už v květnu uspořádalo pro stejné publikum konferenci nazvanou Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn, si právě nabízení takových kontaktů zástupcům radnic klade za cíl. „Jsme tým odborníků, kteří dokáží poradit a propojit s relevantním partnerem nebo finančním nástrojem,“ vysvětlil Vyčítal poslání SIC v této oblasti. „Ve spolupráci s výzkumníky i experty z průmyslu umíme doporučit a navrhnout zlepšení vodohospodářské infrastruktury – jako jsou vodovody a kanalizace,“ upozornil, že nejde o obecné poučování, ale výstupem spolupráce mají být konkrétní řešení navržená odborníky pro konkrétní lokalitu. Před půl rokem také dalo SIC podnět ke vzniku inovační platformy Aliance pro vodu ve Středočeském kraji. Má sdružovat regionální subjekty působící v oblasti vodního hospodářství a nabízet společné diskuse nad aktuálními trendy i překážkami.

Konkrétní technické prvky podporující zadržování vody v krajině a jejich praktické využívání představil Tomáš Dostál, vedoucí Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Ten také upozornil, koho se toto téma týká: všech. „Odpovědnost má každý za své vlastní jednání; nikoliv úřady, společnost nebo Evropská unie,“ zdůraznil. „Nelze ovlivnit, kolik vody u nás spadne, ale lze ovlivnit, kolik jí tu zůstane a v jaké dostupnosti,“ připomněl známou pravdu.
Velkou pozornost vyvolalo také vystoupení Pavly Štěpánkové z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Představila Katalog opatření pro zadržení vody v krajině připravený ministerstvem životního prostředí. Také v něm jsou nastíněny a vysvětleny možná konkrétní řešení a návrhy opatření, jež mohou řešit oba extrémy: jak sucho, tak povodně.

Vystoupila mimo jiné také starostka Mnichovic na Praze-východ Petra Pecková (za STAN). Představila nejen projekt zelených střech na školních budovách, výsadbu zeleně, omezení sekání veřejných ploch a plány na budování retenčních nádrží, ale především se vrátila ke krizi z loňského května, kdy občanům přestala téct voda a obec povolala na pomoc cisterny. Vyprávění o tom, jak se situace vyvíjela, kde všude se radnice nedovolala pomoci – a přesto se krok po kroku dařilo postupovat k nápravě a situaci zvolna stabilizovat, bylo pro ostatní starosty velmi poučné.

Již nyní nabízí SIC zástupcům obcí a měst možnost registrace k účasti na další akci, zacílenou na péči o vodu. Uskuteční se za měsíc, 26. listopadu, a to pod názvem vyjadřujícím vše: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury. Na semináři mimo jiné vystoupí David Stránký z ČVUT, Jiří Paul z VaK Beroun či Tomáš Holub z Energie AG Kolín.