Nyní břehy jezera zarůstají, voda je plná travin a řas, lidé zaznamenávají úhyn ryb. Jezero ke koupání v sezoně už neláká.

„Je velká škoda, že je jezero v tak špatném stavu. Vždyť to bývalo tak příjemné místo k opalování a koupání, které vyhledávaly stovky lidí. Vždyť to byl pro obec i přínos, mělo by se 
s tím něco dělat," upozornila Dana Pudilová z Ostré.

„Hned při svém nástupu do funkce starostky jsem občanům říkala, že revitalizace jezera je vedle kanalizace a vodovodu ve Šnepově jednou z hlavních věcí, které bych chtěla během svého volebního období vybudovat," zmínila starostka Jana Šenfelderová.

„Samozřejmě, že to představuje velký balík peněz, takže musíme postupovat po malých kouscích. 
Začali jsme úpravou břehu, odstraňují se spadané vrby. Brzdí to však mírné zimy, kdy jezero nezamrzá a břeh je přístupný jen z úzké cestičky," přiblížila situaci starostka.

Řada opatření

Zásadní problém představuje voda v jezeře. Ta neproudí, proto se neokysličuje, hnije v ní spadané listí, hynou ryby. Starostka Šenfelderová proto už vloni kontaktovala Povodí Labe 
i Životní prostředí Lysá nad Labe a místní organizaci Českého rybářského svazu a iniciovala schůzku, na níž byl celý problém zmapován.

Zjednodušeně řečeno, voda v jezeře musí zase začít proudit, to znamená musí přitékat a odtékat. Jak toho docílit, ukazuje studie proveditelnosti podpory vodního režimu v této lokalitě, tedy v nádržích (starých říčních ramenech) na pravém břehu Labe Doubka a Ostrá. Závěry má obec na stole sotva pár dní. A nejsou příliš optimistické.

Aby se dosáhlo výrazné změny v kvalitě vody, doporučují odborníci řadu opatření. Například je třeba zabránit splachu povrchových vod 
z hnojených polí, odstranění nevhodné listnaté vegetace na březích jezera i starých říčních ramen, odtěžení usazenin a obnova původní filtrační funkce v jezeře a také obnova propojení jezera se starými říčními rameny a korytem Labe.

Velké investice

Jak uvádí v závěru zprávy Zdeněk Mužík, jednatel Českého rybářského svazu, nyní je třeba zvážit, do kterých dílčích opatření, případně jejich kombinací se pouštět a hlavně kdo by byl případným investorem. Neboť je nad slunce jasné, že tohle si vyžádá veliké investice.

„Opravdu na to myslíme 
a trápí nás to, ale musíme zvažovat naše aktuální finanční možnosti. Teď začínáme realizovat projekt kanalizace, bude úspěch, pokud se nám to podaří bez úvěru. Ale nemůžeme naráz financovat další finančně náročnou akci. Musíme jít po malých krůčcích, například v nejbližší době prořezem nebezpečných topolů 
v chatové oblasti," řekla starostka, která pevně věří, že se jezero dá postupně do pořádku.

Čtěte také: Vodákům, kteří se po roce vrátí do týneckého Náklí, vypadnou oči z důlků