Obzvlášť vyniká nejbližší okolí hlavního města, Praha-západ a Praha-východ (zde s mimořádným postavením oblasti Říčanska). V okolí metropole navíc v prvních dvou dekádách nynějšího století rostla tato hodnota nejvýrazněji z celého kraje. Ukazují to data, která čerstvě zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) – a to především ta týkající se mužů. „Nejkratší naděje dožití mužů byla zaznamenána v okresech Benešov a Kladno. V případě žen byla nejvyšší naděje dožití zaznamenána také v okresech kolem Prahy a na Kutnohorsku, nejkratší v okrese Kladno,“ doplnil k porovnání Pavel Hájek, vedoucí oddělení informačních služeb středočeské správy ČSÚ.

Obzvlášť vyzdvihl souhrn za obě pohlaví z Prahy-západ. Tento okres se podle Hájkových slov loni umístil na třetím místě mezi všemi 77 okresy v rámci republiky. Tamější muže „předstihli“ pouze Pražané a pánové z Královéhradecka; u žen však podobně výraznou pozici v celorepublikovém srovnání statistici nezaznamenali. „Postavení středočeských okresů mezi všemi okresy republiky bylo v případě naděje dožití žen v porovnání s muži méně příznivé,“ konstatoval Hájek.

Ženy běžně žijí dále

Jako naděje dožití, označovaná také jako střední délka života, se udává průměrný počet let, jež má člověk ze statistického hlediska ještě před sebou, pakliže by se nestalo něco mimořádného; pokud by tedy byly zachovány úmrtnostní poměry. Vypočítat se dá pro jakýkoli věk, nicméně zpravidla se udává k nulovému stáři: k okamžiku narození. Udává se zvlášť pro muže a ženy; cosi jako „průměr“ pro obě pohlaví určit nelze vzhledem k odlišné úmrtnosti. Ženy se běžně dožívají vyššího věku než muži.

Naděje dožití roste u Prahy

Ve srovnání s počátkem tohoto století i tisíciletí (přesně jde o období let 2001 – 2005, protože ČSÚ sleduje pětileté cykly) se naděje dožití při narození vypočtená pro současnost (neboli pětiletý interval mezi roky 2015 a 2019) poměrně výrazně prodloužila: většinou mezi třemi a pěti roky. Rozhodně to však neplatí bez výjimek – a ani jednotně pro celé okresy. I v jejich rámci se objevují výrazné rozdíly mezi územími jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

Pro mužské příznivce dlouhověkosti se v kraji jeví jako zaslíbená oblast Říčanska, kde se během posledních dvou desetiletí střední délka života prodloužila o 4,60 roku. Následuje správní obvod Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi s vypočteným prodloužením o 4,43 roku. Naopak nejméně let „navíc“ nabízejí výpočty mužům z Čáslavska (nárůst o 1,50 roku) a Vlašimska (o 2,12 roku). Z pohledu žen zaznamenává statistika nejpříznivější vyhlídky také pro obyvatelky Říčanska s očekávaným prodloužením o 3,69 roku; následuje Sedlčansko (o 3,27 roku). Naopak nejmenší rozdíly slibují ženám výpočty pro správní obvody Slaný (1,54 roku) a Kralupy na Vltavou (1,69).

Naděje dožití ve středních Čechách a porovnání s počátkem století

Okres  Muži  Ženy
Benešov  75,35 (+3,41) 81,65 (+3,48)
Beroun  76,07 (+4,38) 81,56 (+3,87)
Kladno  75,39 (+3,73)  81,03 (+2,82)
Kolín 76,07 (+4,24)  81,59 (+3,26)
Kutná Hora  75,56 (+2,71) 81,82 (+2,63)
Mělník  76,00 (+3,98)  81,12 (+2,77)
Mladá Boleslav 76,57 (+3,46)  81,78 (+2,56)
Nymburk  75,62 (+3,42)  81,33 (+3,08)
Praha-východ  77,47 (+5,20)  82,07 (+3,57)
Praha-západ  77,72 (+4,63)  82,98 (+4,04)
Příbram  75,91 (+4,52) 81,71 (+3,31)
Rakovník  75,94 (+4,26) 81,36 (+3,18)

Zdroj: Český statistický úřad; údaje (v letech) přestavují výpočet střední délky života při narození pro období 2015 – 2019 + porovnání s obdobím 2001 – 2005