„Má obava je v tom, aby si investor nepozval experta, který tam připomínky rozcupuje a krajský úředník bude muset napsat, že připomínky byly neadekvátní a tudíž neplatí," naznačil starosta Pavlovic Jan Dufala.

Proto je naprosto důležité, aby vlastníci pozemků, ale i my všichni ostatní jsme přišli na veřejné projednávání, a vyjádřili svůj názor, že tady bioplynku nechceme. Krajským úředníkům tak ukážeme, že jediná cesta je vydat zamítavé stanovisko, jak navrhuje posudek," upozornil.

Druhá petice

Nezávislý posudek navrhuje Krajském úřadu Středočeského kraje, aby vydal nesouhlasné stanovisko ke stavbě bioelektrárny. Odpůrci stavby se však po letitých zkušenostech, kdy se záměr soukromého investora postavit u Pavlovic vrací jako pověstný bumerang, obávají, že jejich hlas nebude vyslyšený.

Letos v únoru osobně předali krajskému hejtmanovi Miloši Peterovi v pořadí už druhou petici, kterou podepsalo přes pět tisíc odpůrců stavby. Přesto je záležitost kolem stavby stále otevřená.

„Jsme v cílové rovince a byla by škoda naší věc nedotáhnout do konce," vyzval k účasti a možnosti projevit argumentovaný nesouhlas zástupce odpůrců výstavby bioelektrárny starosta Pavlovic Jan Dufala.

Limitní hodnoty

Z technických výpočtů a dalších odborných posouzení v dokumentaci vyplývá, že při realizaci navrhovaných opatření je možné záměr realizovat, neboť budou splněné všechny limitní hodnoty a nepředpokládá se nepřípustné narušení životního prostředí či obtěžování obyvatelstva.

S těmito závěry se zpracovatel posudku neztotožnil. Výstavba bioelektrárny je v regionu občany dlouhodobě odmítaná. Obavy se týkají především dopravních problémů, které by mohl provoz způsobit.

Za problematickou lze považovat i dopravu digestátu s použitím cisteren tažených traktory, tedy soupravami, které budou mít omezenou rychlost a manévrovatelnost, což může v některých částech trasy způsobovat problémy.

„Z předchozího procesu a účasti veřejnosti formou připomínek a petice vyplývá, že obyvatelé u tohoto záměru odmítají strpět i drobné snížení kvality životního prostředí, které by u jiných záměrů bez problémů akceptovali," konstatoval zpracovatel posudku.

Pachová zátěž

Pochybnosti odpůrců panují také u kvality digestátu aplikovaného na zemědělskou půdu, respektive možného obsahu škodlivin v digestátu a z možné pachové zátěže.

„Je pravděpodobné, že odpor obyvatel a tedy i majitelů či správců pozemků znemožní využití digestátu jako hnojiva v dostupném okolí záměru," upřesnil zpracovatel posudku vlivu stavby.

Vytýkaná je také nadbytečnost zařízení s ohledem na existenci jiných bioplynových stanic v okolí.

Čtěte také: Stavbu bioplynové stanice u Pavlovic odmítl i hejtman Petera

Karel Chlumec