Mluvčí podniku Ředitelství silnic a dálnic Praha (ŘSD), které má komunikaci ve správě, odpověděla. „V úseku od Ješína do Velvar je nyní prováděna provizorní oprava cestou běžné údržby. Oprava daného úseku je již vysoutěžena a bude uskutečnila v nejbližších termínech," řekla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Úprava komunikace v úseku Ješín – Velvary je v délce 2,33 km a začíná na konci obce Ješín ve směru na Mělník, navazuje na loni opravený průtah této obce a končí u Velvar na úrovni čerpací stanice.

„Návrh opravy povrchu komunikace, včetně jejího příslušenství, vychází ze zpracované projektové dokumentace, pro kterou byla podkladem podrobná diagnostika vozovky, jež odhalila aktuální stav stmelených i nestmelených konstrukčních vrstev vozovky," doplnila Ledvinová.


V rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací přijal zadavatel devět nabídek. Jako zhotovitel byla vybrána, po splnění všech zadávacích podmínek s nejnižší nabídkovou cenou, 26 milionů korun jihočeská firma z Písku.

Odhadovaná doba výstavby je jeden měsíc, v případě že se při pracích nevyskytnou nepředvídané komplikace. Tato doba byla stanovena s maximálním důrazem na zkrácení doby omezení na dopravně velmi zatížené komunikaci. „Hlavním aspektem tvorby výtluků v uvedeném úseku je stáří asfaltových vrstev, které spolu s dopravním zatížením přispívá k jejich tvorbě. V uplynulých deseti letech v uvedeném úseku byly prováděny pouze lokální opravy asfaltových vrstev, zejména obrusné s pomocí dostupných technologií pro údržbu vozovek. Jednalo se o technologii oprav výtluků asfaltovým betonem za horka a opravy spár a trhlin pomocí pružné zálivky," uzavřela mluvčí.