"Důvodem jsou extrémní povětrnostní podmínky, kvůli kterým degraduje jejich krycí lak, a je tedy nutná obnova jednou za dva až tři roky. Sochy se vrátí na své místo přibližně za dva měsíce, následně bude sejmuta spodní řada soch a podrobena stejnému procesu," uvedl magistrát.

Pražský orloj se v minulých letech dočkal kompletní opravy. Cílem bylo vrátit orloji podobu před úpravami v poválečné době. V roce 2018 byl rozebraný i rám astronomických hodin, což se podle orlojníka Petra Skály, který měl rekonstrukci na starost, stalo poprvé po 70 letech. Mechanika stroje se vrátila do podoby z 60. let 19. století.

Pietní shromáždění k uctění památky obětí holocaustu a 80 let od prvního transportu židovských občanů do ghetta Terezín. - Masarykovo nádraží, Praha.
Před osmdesáti lety odjel první transport do Terezína. A pak ještě dalších 525

Elektrický pohon z roku 1948 byl při rekonstrukci nahrazený původním mechanismem, tedy konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny. K původní historické podobě se vrátila i výmalba orloje. Bílou barvu tak v komorách, v nichž jsou sochy apoštolů, nahradily původní tmavé barevné odstíny. U apoštolů jsou od té doby opět i okénka ze skleněných vitráží. Renovovaly se i sochy v orloji a nové podoby se dostalo i osvětlení. Kvůli opravám se orloj zastavil 8. ledna 2018, do provozu byl opět uvedený 28. září téhož roku.