K hlavním úkolům inovačního centra, jemuž podobné organizace fungují i v dalších krajích, patří prohlubování spolupráce mezi podniky a akademickou sférou – i pomoc při uplatňování výsledků výzkumu v praxi obecně, což má posilovat konkurenceschopnost středních Čech. SIC se také zaměřuje na rozvíjení talentu studentů technických a přírodních věd.

Spolek ve službách kraje

Inovační centrum funguje jako spolek, u jehož zrodu stál jako jeden ze zakladatelů Středočeský kraj. Dalšími zakladateli a členy jsou dva ústavy Akademie věd ČR, Fyzikální a Astronomický, Výzkumný ústav geodézie, topografie a kartografie a České vysoké učení technické v Praze. O postavení a roli SIC mimo jiné vypovídá, že sídlí a má kanceláře přímo v budově krajského úřadu. Kraj mu například svěřuje rozdělování drobnějších dotací se zjednodušenou administrativou určených na podporu malých a středních firem, jejich rozvoj a vytvoření náskoku před konkurencí.

V uplynulých letech to bylo 10 milionů v rámci inovačních kreativních voucherů, pro letošek se tato podpora mění na program podnikatelských voucherů s připravenou částkou 12 milionů. Cílem je také poskytovat podporu zaměřenou na orientaci ve světě technologií zástupcům obcí.

S menším vlivem politiků

Jaké novinky přijdou pod vedením nového ředitele, představí inovační centrum v únoru. Plyne to ze sdělení mluvčí SIC Mirky Kremrové. „Co se týče vizí, strategie a plánu, budeme informovat v následujícím měsíci,“ odpověděla na dotaz Deníku. Nyní Kremrová připomíná, že Jovanovič může ve vedení středočeské inovační agentury zúročit detailní znalost inovačního prostředí v kraji s četnými osobními zkušenostmi a kontakty do průmyslové i výzkumné sféry.

Inovační centrum po krajských volbách, jejichž výsledky a následné koaliční vyjednávání překreslily obraz politické scény ve středních Čechách, obměnilo i správní radu. Její nynější předseda Věslav Michalik (STAN), který je současně náměstkem hejtmanky s kompetencí pro oblast financí, dotací a inovací, tehdy na sklonku listopadu připomněl, že některé z dosavadních aktivit SIC, které mu nepřísluší či jsou nadbytečné, budou ukončeny – a činnosti upraveny tak, aby pro kraj, jeho obce a města měly větší přínos.

Tehdejší změnu Michalik připomněl i nyní v souvislosti nástupem Jovanoviče do čela inovačního centra. „Koncem listopadu se nám podařilo podniknout první zásadní krok k politické nezávislosti SIC a obměnit členy správní rady. Oproti minulému složení v něm převažují experti nad zástupci politické reprezentace v poměru 3:2. Jsem rád, že se můžeme spolehnout na špičkové odborníky na digitalizaci, robotiku, nové materiály a výrobní technologie, biotechnologie a biomedicínu,“ uvedl Michalik.

S dodatkem, že zvolení Pavla Jovanoviče novým ředitelem je dalším krokem k vybudování prestižní inovační agentury na podporu podnikání a začínajících firem, na podporu inovací a přenosu know how z vědeckých a vývojových pracovišť do praxe ve firmách – zejména těch malých a středních.

Michalik tedy nové úkory SIC určuje zhruba takto: neplnit politické zadání, ale věnovat se činnostem, které přímo, účinně a levněji povedou ke zlepšení inovačního prostředí ve středních Čechách. „Jsem přesvědčen, že efektivní podpora inovací zvyšuje konkurenceschopnost kraje, zlepšuje životní prostředí i podmínky života jeho obyvatel,“ poznamenal.

Nový ředitel Středočeského inovačního centra

- Pavel Jovanovič se inovačnímu prostředí a regionálnímu rozvoji věnuje přes 15 let.

- Jako konzultant ve společnosti Berman Group, zaměřené na služby ekonomického rozvoje, mimo jiné pomáhal i při rozvoji inovačních agentur v několika regionech České republiky. Podílel se také na rozjezdu start-upu Unico.ai, který pod heslem Měníme nápady v inovace pomáhá s transferem znalostí a technologií do praxe.

- V rámci Středočeského inovačního centra se v uplynulých čtyřech letech podílel například na vzniku regionální inovační strategie, vedl analytické oddělení SIC a stál u spuštění programů na pomoc malým a středním podnikům ve Středočeském kraji Platinn (podpora manažerů při hledání změn, které povedou k rozvoji firmy) a Connect (hledání vhodných partnerů pro firemní vývoj produktů).

Zdroj: Mirka Kremrová, mluvčí SIC