Prozatím krajští radní odsouhlasili uspokojení prvních 200 žadatelů, uvedl ve čtvrtek náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO). „Bude jim vyplaceno dohromady 23,806 milionu korun, upřesnil, jaký balík peněz unáší nynější první vlna.

Celková částka, která je nyní připravena, by měla vystačit pro více než pět tisíc domácností. Přesně to rozpočítat nelze, protože výše podpory se mění v závislosti na zvoleném zdroji: majitelé domů mohou vybírat mezi tepelnými čerpadly, kotli na biomasu automatickými i s ručním přikládáním a kondenzačními plynovými kotli. Na topeniště spalující uhlí se již na rozdíl od dřívějška dotace neposkytují, byť by byla sebemodernější – a to ani na takzvané kombinované kotle; určené jak pro spalování uhlí, tak i biomasy.

Pravidla III. výzvy kotlíkových dotací ve Středočeském kraji stanoví, že žádosti je možno podávat až do 30. června 2022. I když se peníze, jež jsou připravené v současnosti, vyčerpají dřív, mají smysl i opožděné žádosti. Ty se budou řadit do takzvaného zásobníku žádostí, na jejichž projednávání dojde v další vlně. Ne všichni žadatelé, kteří o dotace již projevili zájem dřív, totiž uspějí – a navíc se stává, že část zájemců od záměru ustoupí i poté, co jim dotace byla schválena. Automaticky pak dochází na posuzování žádostí ze „zásobníku“.

Další důvod, proč se vyplatí ucházet se o dotaci i nyní, kdy je hlavní nápor zájmu po červnovém zahájení příjmu žádostí minulostí, přidala ve čtvrtek hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Ministerstvo životního prostředí přidá na kotlíkové dotace celkem 1,5 miliardy korun navíc – a my předpokládáme, že většina žadatelů ze zásobníku žádostí dotaci získá,“ vysvětlila, že vyčerpání aktuálně přidělených peněz ještě nemusí znamenat konec rozdělování dotací. Zmiňovaná miliarda a půl je částka učená pro celou republiku – Středočeský kraj by si však měl ukousnout významný díl.

Otálet však není radno. „Žádost je zapotřebí podat včas, a to nejdéle do poloviny roku 2020, neboť žadatelé ze zásobníku musí být schváleni radou kraje do konce roku 2020,“ upozornil ve čtvrtek krajský úřad. Na konec června 2022 deklarovaný v pravidlech tedy není dobré spoléhat. Zmiňovaná pravidla ostatně na možnost vyčerpání peněžních prostředků upozorňují.

Jak se žádá o kotlíkové dotace
Žádosti musí být podávány elektronickou formou – prostřednictvím odkazu na webové stránce https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost.
Žádost podanou elektronickou formou si o den později žadatelé vytisknou, na papíře podepíší a s potřebnými doklady ji musí do 20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Středočeského kraje. Lze ji přinést osobně i využít služeb pošty či kurýrů.
Přehled o postupu vyřizování podané žádosti pak žadatelé mohou sledovat on-line prostřednictvím webových stránek krajského úřadu. Pod odkazem: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace naleznou přehlednou tabulku podaných žádostí, která monitoruje celý průběh zpracování konkrétní žádosti. Ta je aktualizována vždy k patnáctému dni v měsíci. Neobsahuje žádné citlivé údaje.
Zdroj: Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočeského kraje