O peníze určené na zajištění provozu (tedy nikoli na investice) se podělí domovy seniorů, azylové domy, denní stacionáře, pečovatelské služby i další instituce, jakou jsou třeba domovy se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením. Často jsou tyto služby poskytovány i kombinovaně – například součástí domovů pro seniory bývají často rovněž domovy se zvláštním režimem. S tím, že řada aktivit bývá pro jejich obyvatele společná.

Celkem kraj přijal 496 žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb. Uspokojena bude naprostá většina z nich – byť nikoli v plné výši; souhrn všech požadavků totiž přesáhl dvě miliardy. Odmítnutých žadatelů je nicméně minimum, zdůraznila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Pro nesplnění podmínek kraj neuspokojí pouze tři zájemce.

Mezi zbývajících 493 žádostí se bude rozdělovat téměř celá částka přislíbená státem – po odečtení 15 milionů korun, jež musí zůstat jako rezerva na financování sociálních služeb. Na jejich rozdělování dojde později, uvedla hejtmanka. Ta také ocenila, že vedení jednotlivých zřízení poskytujících sociální služby se již brzy dozví, s jakými částkami může pro letošní rok počítat.

Pokud zastupitelé odsouhlasí návrh rozdělení peněz, na který již v pondělí kývli radní, kraj s poskytovateli sociálních služeb uzavře veřejnoprávní smlouvy o dotaci či příspěvku. Následně pak mají být peníze vyplaceny ve dvou splátkách.

Středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD) konstatovala, že s ohledem na celkovou výši státní dotace všem zájemcům o peníze – jedná se o 230 institucí, z nichž některé podávaly hned několik žádostí týkajících se různých jimi zajišťovaných služeb – není možno vyhovět v plné výši.

Ujistila současně, že při přidělování peněz se uplatnil ten nejspravedlivější možný přístup. „Hodnocení žádostí a následné rozdělení dotace mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb probíhalo nediskriminačním a transparentním způsobem v souladu s jasně danými pravidly,“ uvedla Heřmanová.

Faktem však je, že středočeští poskytovatelé sociálních služeb (kteří se podle slov hejtmanky Jermanové nestarají jen o Středočechy, ale hodně klientů mají také z Prahy) uplatnili požadavky na zajištění provozu svých zařízení požadavky o zhruba půlmiliardu korun vyšší, než se bude rozdělovat. Tomu tedy musí přizpůsobit své plány. „Všichni si uvědomujeme význam poskytování sociálních služeb a snažíme se udělat maximum pro to, aby tyto služby byly zajištěny na nejvyšší možné úrovni,“ poznamenala radní Heřmanová.

Opakuje se to ostatně každoročně – a tentokrát lze situaci vnímat příznivěji než dřív, plyne ze slov hejtmanky. „Díky bývalé ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavě Němcové se podařilo vyjednat vyšší příspěvek,“ připomněla působení stranické kolegyně, která před nástupem na ministerstvo působila na pozici radní Středočeského kraje – nejprve pro oblast sociálních věcí, krátce pak pro zdravotnictví.