Dokument hovoří o marketingové podpoře poskytovatelů služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském kraji. Cílem je jednak kampaň směřující ke zvýšení cestovního ruchu ve středočeské i severočeské části řeky, jednak podpora poskytovatelů služeb v oblasti vodní rekreační turistiky na Labi.

Vzniknout by měla síť propojující všechny, kteří v oblasti cestovního ruchu kolem Labe působí – ať už jde o města a obce, podnikatele či další organizace – a začlenit je do jednotného marketingového produktu. Počítá se s tím, že z celkových nákladů projektu vyčíslených na 5,1 milionu korun by 1,7 milionu měla uhradit dotace ministerstva pro místní rozvoj. Podíl Středočeského kraje pak vychází na 750 tisíc korun, částkou 1,8 milionu má přispět destinační agentura založená Ústeckým krajem, městem Litoměřice a litoměřickým biskupstvím. Zbývajících 850 tisíc by měl představovat souhrn příspěvků od dalších partnerů (včetně zapojených radnic).

„Na mnoha řekách už podobná spolupráce velmi dobře funguje,“ poznamenala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Připomněla, že i okolí Labe má co nabídnout. „Vodní turistika je na vzestupu, proto chceme tomuto trendu vyjít vstříc,“ vysvětlila, že právě řeka a její nabídka pro rekreanty, sportovce, rybáře i romantické snílky může přilákat nové návštěvníky.

Z debaty, jež se k cestovnímu ruchu na vodě rozproudila už na červnovém jednání středočeských zastupitelů, nicméně plyne, že projekty propagace říční turistiky aktuálně nemají úplně jednoznačnou podporu. Z řad opozice zaznívají názory, že nejdřív by bylo třeba podstatně vylepšit návštěvnické zázemí největších středočeských řek – jak na Labi, tak na Vltavě – a až pak se chlubit a lákat. Chybí prý kotviště pro rekreační plavidla i další služby jako tankování pohonných hmot i pitné vody, odčerpávání odpadních vod z lodí či dobíjení jejich baterií, ale rovněž další nabídka – od půjčoven vybavení až po pestřejší výběr ubytování či stravování.

Uvědomují to to nicméně i představitelé vládnoucí koalice. Naznačují to alespoň březnová slova náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO), pronesená při příležitosti návštěvy oficiální delegace z německé spolkové země Porýní-Falc. „V rozvoji vodních cest a vodní infrastruktury na Labi a Vltavě je pro nás spolková země Porýní Falc velkou inspirací,“ zdůraznil Kovács před pěti měsíci. Na mělnickém zámku se tehdy rozběhla německo-čeká debata o rozmanitých věcech kolem vody, z nichž zdaleka ne všechny musejí být mokré. Středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) tehdy uvedl, že německé zkušenosti se mohou stát velkou inspirací pro projekt propojení vodních toků a cest, rozvoje vodní turistiky, cykloturistiky, venkovské turistiky i kempování. Výslovně v té souvislosti Draxler zmínil právě plány na rozvoj aktivit kolem Labe.