„Trvalo to dlouhých devět měsíců, ale povedlo se,“ konstatoval v úterý novinář Seznamu Vojtěch Blažek, jenž výsledky svého úsilí shrnul v publikovaném textu nazvaném Jermanová stvořila nejbohatšího krajského úředníka v zemi, bral 200 tisíc. Řeč je o někdejším řediteli krajského úřadu Jiřím Holubovi, v jehož případě však nejde o překvapení. Ten už v době, kdy kauza platů nadouvala řadu médií i na celostátní úrovni, k věci veřejně vystupoval.

Mimo jiné na veřejném zasedání krajského zastupitelstva, aby informoval o vlastních příjmech i o tom, že kohokoli dalšího už jmenovat nebude – s odkazem na ochranu osobních údajů. Na obranu tohoto postupu vystupoval mimo jiné tehdejší radní Robert Bezděk (ANO), jenž podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádal o sdělení výše příjmů vedoucích pracovníků na pražském magistrátu – postupoval tedy stejně jako Seznam vůči středočeskému hejtmanství – a od hlavního města obdržel prakticky totéž, co krajský úřad původně poskytl novinářům původně: tabulku s čísly, avšak v anonymizované podobě; bez uvedení konkrétních jmen i funkcí. Nyní však Seznam naznačuje, že Středočeský kraj se při poskytování odpovědí ještě snažil klamat: zveřejnil dvě anonymizované tabulky, jednu s tabulkovými platy a druhou s odměnami, avšak s „přeházenými“ čísly: „zaměstnanec číslo pět“ v jedné z nich neodpovídal pětce z druhé tabulky.

Ředitel Holub také v období před krajskými volbami zdůrazňoval, že odpovědnost za výši odměn jednotlivých úředníků nesou jejich konkrétní nadřízení, přičemž nejvyšším šéfem je on sám. A ředitel krajského úřadu představuje jedinou výjimku: jestliže výše postavený úředník neexistuje, o jeho vlastních odměnách rozhoduje hejtmanka.

Z konkrétních zaměstnanců, kteří si v letech 2018 a 2019 „na kraji“ vydělávali přes sto tisíc měsíčně, Blažek v úterý vedle ředitele či trojice jeho zástupců upozornil i na lidi zastávající další posty: vedoucí kanceláře hejtmanky, šéfa jejího tiskového oddělení nebo vedoucí dalších odborů: kultury, regionálního rozvoje a podpory řízení. Zpravidla jde o někdejší držitele těchto postů; naprostá většina již z krajského úřadu odešla.