Právě obcím a městům má platební portál pomáhat. I když je označen jako krajský, jde o řešení, které cílí na využití v lokálních podmínkách. Nabízí možnost hradit rozmanité místní poplatky platebními kartami. A to na dálku, přes internet.

Drobné místní úhrady elektronicky

Přesněji: jde o elektronickou platbu, kdy si uživatel zvolí metodu, která mu nejvíce vyhovuje: vedle karty jsou k dispozici převod na účet či úhrada prostřednictvím QR kódu. Ušetří to čas – a obzvlášť v nynější pandemické situaci je výhodou i to, že kvůli placení není třeba kamkoli chodit; vše lze vyřídit z domova bez osobního kontaktu.

Ilustrační foto.
Dlouho nic a najednou rána: elektronické platby nabízí obcím kraj i stát

Typické využití se nabízí pro placení poplatků za odvoz komunálního odpadu, ze psa, za zábor veřejného prostranství, za parkování nebo za hrobové místo, které běžně vybírají obecní a městské úřady (případně jimi pověřené organizace). Možnosti úhrad na dálku jsou ale mnohem širší: lze tak platit škole i školce, obědy ve školní jídelně, kroužky pro děti, příspěvky sportovním klubům, poplatky knihovně…

Někde platba jediná, jinde desítky

Možnosti jsou rozmanité a záleží jen na tom, jaké platby se obce či různé místní organizace rozhodnou do platebního portálu přihlásit. Zatím je zapojeno 34 obcí a měst; z těch větších například Benešov, Hořovice, Kladno či Slaný.

Na velikosti ale nezáleží. Zatímco třeba v Kladně platební portál nabízí pouze možnost úhrady za stejnopis (tedy vyhotovení kopie) maturitního vysvědčení na jedné z místních středních škol, například obec Kamýk nad Vltavou na Příbramsku zařadila podstatně širší nabídku plateb: možnost hrazení poplatků ze psa, parkovného, svozu komunálního odpadu z domácností místních občanů i od rekreačních objektů, vodného a stočného pro obecní byty i majitele nemovitostí, pronájmu zahrádek, pronájmu nebytových prostor fyzickým osobám i správních poplatků.

Ilustrační foto
Půjčky pro živnostníky část příjemců nesplácí. Stopy mizí v cizině

A v Rudné na Praze-západ nabízejí dokonce desítky plateb nejrůznějšího druhu. Vedle města, technických služeb, škol (jedna z nich takto umožňuje hradit stravné, školní družinu, kroužky keramický, florbalový, pohybových her, lyžařské kurzy, školu v přírodě i přípravu deváťáků na přijímací zkoušky) a školky se zde zapojily rovněž spolky: skautské středisko Balvan, fotbalový klub, TJ Sokol a Centrum pro rodinu Rudňáček.

Převod na účet prý lidem stačí

Ne všichni starostové se nicméně do využívání platebního portálu hrnou. Vedle obav z poplatků za transakce kartami u nich Deník zaznamenal i nechuť učit zaměstnance něčemu novému, když se zatím zdá, že stačí to, co funguje. Některé tradiční platby typu popelnic a psa je přece možné řešit převodem na účet. Na to radnice upozorňují na webu a v termínu placení i v místních zpravodajích.