Úvahy o tom, že obdobné převozy pacientů, jaké v uplynulých dnech kvůli nedostatku lůžek, a především zdravotnického personálu zažíval Zlínský kraj, možná vzhledem k příznivému vývoji nákazových statistik nebudou ve středních Čechách aktuální, jsou však zatím předčasné. Stejně jako spekulace o tom, kam by případně pacienti mohli putovat i mimo Prahu, pokud by taková situace nastala.

Rozhodnutí podle potřeby

K situaci ve středních Čechách Žižka uvedl, že počet lůžek v nemocnicích pro pacienty s covid-19 se navyšuje postupně. „Podle počtu přijímaných pacientů,“ připomněl krajský koordinátor. „Při naplnění vyčleněných kapacit dochází k otevírání dalších oddělení, což umožnilo ukončení odkladné péče a alokace lůžkových a personálních kapacit pro pacienty s covid-19,“ upřesnil.

Středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) připomněl i hledání záložních kapacit, jako třeba 60 lůžek připravených v bývalém plicním oddělení Oblastní nemocnice Kladno. Za klíčové však považuje nejen počty lůžek a přístrojů, ale i zajištění dostatku lékařů, zdravotních sester a pomocného personálu. „Musíme vytvořit podmínky pro to, aby zdravotnický personál mohl řádně vykonávat práci, ke které byl vyškolen, a nemyslel na to, kdo se postará o jejich děti či nejbližší, kteří z jakéhokoli důvodu museli zůstat doma,“ zdůraznil Bezděk.

Pokud má některé zdravotnické zřízení vyčerpanou kapacitu, je řešením přeložení nemocných do jiného zdravotnického zařízení v rámci kraje. „U pacientů vyžadujících vysoce specializovanou intenzivní péči již toto probíhá,“ konstatoval Žižka. „Při vyčerpání kapacit v rámci celého kraje bude realizován transfer nemocných do krajů s volnou lůžkovou kapacitou,“ uvedl dále. Podrobnosti by však vyplynuly až z aktuální situace: vše by upřesnily domluvy jednotlivých krajských koordinátorů a centrálního řídicího týmu.

Hledají se další místa

Dispečink intenzivní péče fungující jak v rámci Středočeského kraje, tak i v návaznosti na pražské fakultní nemocnice, aby pro pacienta ve vážném stavu bylo možné najít nejvhodnější umístění, se rozšiřuje o dispečink lůžkové péče, řekl Deníku radní Bezděk. Cílem je doladit možnost umisťování lehčích případů do nemocnic bez intenzivní péče i dalších zařízení – rehabilitačních ústavů či lázní.

Radní také připomněl, jak rozdílná je situace v jednotlivých částech kraje. Jestliže dispečink ministerstva zdravotnictví uvedl, že lůžkové kapacity ve středočeských nemocnicích jsou jak na ARO+JIP, tak z hlediska standardních lůžek s kyslíkem naplněny ze 77 procent – což se v čase mění – neznamená to, že by všude měli zhruba čtvrtinu postelí volnou. „Příkladem je Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově či Oblastní nemocnice v Příbrami, kde obsazenost některých typů lůžek dosahuje mezních hodnot,“ poznamenal Bezděk.